Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Křížový výslech

Po každé argumentační řeči přichází křížový výslech. Je to jediná část debaty, ve které spolu vždy dva debatéři otevřeně diskutují. Běžnou řeč přednáší vždy jen jeden debatér a ostatní do ní nesmí zasahovat.

 
Tato fáze debaty probíhá opravdu jako výslech. Tazatel pokládá otázky, tázaný na ně odpovídá. Tázaným je vždy ten debatér, který právě dokončil svou řeč. Pro přehlednost můžete nahlédnout do této tabulky:

Tázaný Tazatel
A1 N3
N1 A3
A2 N1
N2 A1

 
Pojďme se teď podívat na to, k čemu křížový výslech slouží, jak klást křížové otázky, a jak na ně odpovídat.