Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Křížový výslech na N1

Stejně jako po řeči A1, následují po řeči N1 otázky. Účel i průběh mají stejný.

Nyní zhlédněte výslech vedený Nicolasem:
V našem případě se Nicolas nejdříve ptá na otázku, kterou nedostatečně popsal Filip ve své řeči. Následně Nicolas přichází s otázkou, která se týká následné rehabilitace, kterou předvede A2.
Podobně probíhají ještě dva křížové výslechy, a to na řečníky A2 a N2. Ty jsme pro jednoduchost v tomto e-learningu vypustili, v běžných debatách na ně však narazíte. Více o křížových výsleších je v samotné kapitole.