Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Hodnoty v debatě

Proto, že hodnoty jsou tak důležité a pro celou společnost prakticky shodné, používáme je i v debatě. Jedním z vašich úkolů v debatě je dokázat, že vaše argumentace správným způsobem nějakou takovou hodnotu postihne: ochrání ji, podpoří ji, rozšíří ji… Nebo naopak dokázat, že argumentace protistrany některou z pozitivních hodnot poškozuje.

V debatě je tedy hodnotou myšlen nějaký pozitivní obecnější jev, kterého tezí chceme dosáhnout.

Jinými slovy, smyslem argumentace v debatě je ukázat, že je dobré něčeho dosáhnout nebo že za určitý cíl má smysl bojovat a zasazovat se o něj, Tímto cílem je právě hodnota.

 

Pozitivní debatní hodnoty se neliší od hodnot, které zastáváme v běžném životě. Existuje obecná shoda na tom, že právní systém by měl být co nejspravedlivější, že lidé by měli být co nejzdravější, že svoboda je důležitá či že ekonomický růst je žádoucí. To se projevuje i v debatě – příkladem hodnoty, ke které bude směřovat debatní teze, je například lepší ekonomika, zdravější obyvatelstvo, nižší kriminalita, vzdělanější děti nebo kvalitnější ovzduší.