Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Důkaz

Přesvědčivosti argumentu pomůže, podpoří-li debatér svou argumentaci nějakým důkazem.

Důkazem mohou být například:

  • Statistiky, včetně průzkumů
  • Vědecké studie a výzkumy
  • Názory odborníků v daném oboru
  • Příklady z praxe
  • Paralely a analogie, např. jak navrhované opatření funguje v cizině.

 

U každého argumentu je třeba si uvědomit, co je potřeba dokázat. Dokazovat je třeba skutečnosti, které jsou podstatné pro Vaše vysvětlení, a které nejsou obecně známé, popř. zcela jasné.

K argument o kvalitě výuky, můžeme použít jako důkazy třeba:

  • Statistiky o průměrných příjmech učitelů vysokých škol v porovnání s výší platů vysokoškoláků v různých oborech v soukromé sféře
  • Statistiky, zprávy nebo novinové články o vybavení českých univerzit moderními technologiemi. Ideálně porovnat s vybavením, které mají k dispozici např. americké nebo britské univerzity, na kterých se platí školné. 
  • Žebříčky kvality vysokých škol v různých státech, které pravidelně vyhrávají americké a britské univerzity, na kterých se platí školné.
Jak důkazy vyhledávat, si povíme v kapitole o přípravě na debatu.

Zdroj důkazu (např. URL adresu příslušné webové stránky) je třeba si uložit, ještě lépe celý text stáhnout a vzít s sebou na debatu. Rozhodčí totiž po Vás po debatě může požadovat, abyste mu citovaný důkaz předložili. Pokud jej nebudete schopni předložit, může pojmout podezření, že jste si důkaz vymysleli. Pak by se Vám mohlo stát, že debatu prohrajete kontumačně.

Důkaz vs. argument

Důkaz nestačí v debatě pouze přednést, je třeba vysvětlit, co z něj pro daný argument vyplývá. Důkaz není sám o sobě argumentem…

Podle žebříčku světových univerzit QS World University Rankings pro rok 2020 jsou mezi nejlepšími deseti světovými univerzitami až na jednu výjimku univerzity z USA a Velké Británie, na kterých se platí školné. Z toho jasně plyne, že placené univerzity jsou kvalitnější.