Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Dopad na hodnoty

Cílem debaty tedy je, aby debatér (tedy vy) v tezi našel hodnoty a vysvětlil, jak k nim teze směřuje.

V tezi „Zkoušení ve školách by mělo probíhat formou esejí, na místo testů” je takovou hodnotou dozajista kvalitnější vzdělání studentů. V debatě tedy afirmativní tým vysvětluje, že tím, že napsání eseje vyžaduje kritické myšlení a hlubší znalosti, které si nejde jen tak rychle před testem „nastrkat” do hlavy (což u testů možné je), vede to k větší vzdělanosti.

 

Příklady hodnot

Teze: Měli bychom zavést trest smrti.

Možné hodnoty přinesené afirmací:

  • větší spravedlnost (protože vrah bude potrestaný trestem smrti – uplatnění principu „oko za oko”)
  • snížení kriminality a větší bezpečnost lidí (protože vrah si vraždu spíše rozmyslí, bude-li za ni hrozit trest smrti)
Možné hodnoty přinesené negací:

  • právo na život (i vrah má právo na život a stát mu není oprávněn mu jej vzít, i kdyby to mělo být formou trestu)

zároveň ale negace může ukazovat i že:

  • větší spravedlnost není popravit vraha, ale dát mu např. trest doživotí
  • kriminalita se nesníží, protože pachatel v době páchání trestného činu nepřemýšlí o trestu za něj