Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Dopad

Dopadem se rozumí vysvětlení jak přednesený, vysvětlený a dokázaný argument podporuje zadanou tezi.

Je-li zadaná teze návrhová, je třeba ukázat i dopad na nějakou pozitivní hodnotu , které chce afirmace dosáhnout tím, že zavede to, co teze říká. Takových hodnot může být i více.

Prokázali jsme, že se zavedením školného budou vysoké školy moci najmout schopnější učitele, odborníky ve svém oboru a nakoupit moderní techniku a další vybavení. Studentům se tak dostane lepšího vzdělání, což je hodnota, pro kterou vysoké školy existují. Lépe vzdělaní absolventi se navíc lépe uplatní na trhu práce a zvýší celkovou úroveň vzdělanosti ve společnosti, což je důležité pro její další vývoj (např. pokrok ve vědě, lékařství, apod.).

Prokázali jsme, že placené školství s sebou přinese motivovanější studenty. Motivovaní studenti se lépe (a víc) učí, proto dosáhnou lepšího vzdělání. Navíc budou vysoké školy i efektivnější, protože odpadnou věční studenti, a vyučující se tak budou moci věnovat těm, kteří se skutečně vzdělávat chtějí.