Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Dokumenty ADK

Soutěže a debaty ADK se řídí třemi důležitými materiály. Jsou jimi:

  1. Pravidla,
  2. Soutěžní řád a
  3. Metodika.

Tím pro debatéry nejdůležitějším je Metodika, která podobně jako tento e-learning vysvětluje, jak debatovat. Proto u některých kapitol najdete i odkaz na příslušnou kapitolu v Metodice, kdybyste se o probírané problematice chtěli dozvědět více. Před účastí na vašem prvním debatním turnaji vám ale bohatě stačí projít tímto kurzem.

Dalším dokumentem, o kterém byste měli vědět už na svém prvním debatním turnaji, je Etický kodex. Není totiž důležité znát jen „pravidla hry“, ale je nutné v zápalu boje nezapomenout na zásady slušného chování. V Etickém kodexu jsou tedy popsány morální zásady debaty.

V případě, že byste si poznatky z e-learningu rádi doplnili o další informace, spoustu jich můžete najít  také na webových stránkách ADK. A pokud narazíte na problém, který vám ani e-learning, ani jiné dokumenty a ani stránky ADK nepomohou vyřešit, můžete se vždy obrátit na info@debatovani.cz, kde vám rádi poradíme.

Nyní, když už znáte podstatu debaty, se můžete směle pustit do další kapitoly. Přejeme vám hodně štěstí!

 

Logo ADK