Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Definice

Právem strany afirmativní je definovat tezi – to znamená blíže vymezit, o čem se debata povede

Pamatujte, že definice má být podle pravidel v souladu s prostým zněním teze a celkově rozumná tak, aby umožňovala spor o tématu. Cílem je vyhrát debatu ve sporech o argumenty, nikoliv o definici. Slovní spojení a výrazy v definici tedy definujeme férově, typicky jen stručně pro ujasnění teze pro publikum. Proto také není nutné definovat každé slovo v tezi.

Pokud je teze v souladu s pravidly, negace souhlasí. Ve výjimečném případě, kdy afirmace do debaty přinese definici, která neumožňuje rozumnou debatu, může negace definici napadnout (viz Debatní Metodika, sekce 2.4 a Pravidla debaty KP, sekce 3.5).

Vysvětleno na tezi “Na školách by mělo být známkování nahrazeno slovním hodnocením.”:Školy: v dnešní debatě se bavíme o všech státních i soukromých a základních i středních školách

Známkování: současné číselné známkování 1-5 v ČR

Slovní hodnocení: žák dostane místo známky ústní nebo písemnou zpětnou vazbu alespoň v pár větách.

Při návrhových tezích je doporučené představit i plán či model, jak by změna probíhala.

Vysvětleno na tezi “Marihuana by měla být v ČR legalizována” :
Náš model pro ČR kopíruje model nizozemský. Marihuanu by si tedy mohli lidé koupit v tzv. coffee shopech, kde by se prodávala marihuana jak surová na váhu tak i připravená k okamžité konzumaci. Obyvatelé ČR i turisté by legálně směli marihuanu konzumovat doma, na soukromých akcích nebo právě v coffee shopech, nikoliv však na veřejnosti.
Vymyslete férové definice k tezi: “EU by měla otevřít hranice imigrantům.”

 

Řešení

EU: státy Evropské unie

Otevřít hranice: nejedná se pouze o otevření hranic na turistiku, je řeč i o krátkodobých a dlouhodobých pracovních a studijních pobytech. Otevření hranic však neznamená nutně snažší cestu k novému občanství.

Imigrant: cizinec, který se rozhodne dlouhodobě pobývat mimo svoji rodnou zemi.