Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Debata v parlamentu

Pokročilejším příkladem, kde se v našem životě vyskytuje nějaká debata, může být náš Parlament. Politici jak v Senátu, tak v Poslanecké sněmovně zastupují různé politické strany a každá z těchto stran má trochu jinou představu o tom, jak náš stát řídit co nejlépe. Když některá z komor Parlamentu hlasuje například ohledně přijetí zákona, každá ze stran má možnost se k návrhu zákona vyjádřit. Proto stejně jako vy, když vysvětlujete mamce, že stanování je v pohodě, musí být politici schopni vysvětlit, co je na konkrétním návrhu správně nebo špatně, co se jim na něm líbí nebo nelíbí, a proč pro něj hlasovat, či nehlasovat. Pokud se jim pomocí argumentů povede přesvědčit ostatní poslance nebo senátory o své pravdě, dopadne pak hlasování v jejich prospěch.

Debata je pravidly řízená diskuse nad konkrétním tématem.

V té naší proti sobě stojí dva tříčlenné týmy. Tomu, který téma obhajuje, se říká afirmace a tomu, který obhajobu afirmace kritizuje a s tématem nesouhlasí, říkáme negace. Obě strany se v debatě střídají a mají k dispozici stejný časový limit, aby pomocí svých řečnických schopností a strategie dokázaly panelu rozhodčích, že jsou v argumentaci přesvědčivější.