Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Debata doma

I když si to možná neuvědomujeme, debata nás v životě provází každý den. Představme si třeba situaci, kterou všichni důvěrně známe: Chtěli byste jet se svými kamarády třeba ven stanovat. Mamka to ale vidí jinak: „Stanovat?! Ještě se ti něco stane! Nikam nepojedeš.” Teď přichází vaše chvíle. Musíte mamku nějak přesvědčit, že se nemusí bát vás pustit. Řeknete asi něco jako:

„Mami, nemusíš se bát:
1. Chovám se zodpovědně, opatrně a dávám pozor na sebe i na ostatní. Vždyť mě znáš.
2. Naposledy, když jsme stanovali spolu, nic se nestalo.
3. A v nejhorším případě – budeme stanovat v místě, kde je signál, takže kdyby se něco stalo, v pohodě si přivoláme pomoc.”

Už v tuto chvíli se dá tento proces nazvat debatou. Dochází ke střetu dvou různých názorů, kvůli kterému vzniká mezi dvěma zúčastněnými spor. Pokud budou vaše argumenty silnější než argumenty vašeho oponenta, spor vyhrajete. I když na mamky jsou často všechny argumenty krátké.