Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

CVIČENÍ

Vezměte své argumenty, které jste vytvořili ve třetí kapitole, a zkuste si je vyvrátit. Pokud jste pracovali ve skupinách, můžete si argumenty s kamarády vyměnit. Můžete zkusit vyvrátit i argument, který byl uveden ve třetí kapitole jako řešení.

 

Možné vyvracení k argumentu na tezi o životě na vesnici a ve městě:

Nepopíráme, že statisticky je kvalita ovzduší na vesnicích lepší než ve městech. Nemusí tomu tak být vždy – stačí, když vesnicí prochází frekventovaná silnice nebo když několik sousedů otravuje vzduch tím, že v zimě pálí v kamnech nekvalitní uhlí nebo odpadky. V posledních letech se navíc životní prostředí zlepšuje i ve městech a s přechodem na elektromobily a vytápění plynem nebo elektřinou se bude zlepšovat i dál. Rozdíly mezi životním prostředím na vesnici a ve městě se zmenšují, a proto není argument afirmace tak podstatný.

Navíc máme za to, že pro kvalitní život jsou podstatné i další aspekty, ve kterých vesnice pokulhávají, jako je například přístup ke vzdělání nebo pracovní příležitosti, a které jsou pro řadu lidí podstatnější. Jinak by se z vesnic nestěhovali do měst.