Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

CVIČENÍ

Cvičení 1:

Zkuste s kamarády (ideálně ve skupině po 2-4 lidech) vymyslet argument na následující jednoduché teze. Snažte se dodržet strukturu tvrzení > vysvětlení > důkaz > dopad. Zkuste si argument také celý nahlas přednést, abyste si ověřili, že dává smysl:

Vhodné teze:

 • Ve školách by měly být zavedeny školní uniformy.
 • Život na vesnici je lepší, než život ve městě.
 • Ženy mají těžší život než muži.

(mnoho dalších tezí najdete v Greyboxu).

Vymyšlené argumenty nezapomeňte, mohou se Vám hodit do cvičení v dalších kapitolách.

 

Řešení:
(Jedná se o jeden z možných argumentů):

T: Život na vesnici je lepší než život ve městě, protože na vesnici je méně znečištěné životní prostředí.

V: Vesnice mají obvykle podstatně menší intenzitu silniční dopravy, která vylučuje škodlivé látky, práší a je hlučná. Stejně tak nejsou na vesnicích továrny produkující exhalace. Lidé mají blíže do lesů.

Dů: Jako důkaz lze uvést každoroční zprávy Českého hydrometeorologického ústavu o znečištění ovzduší v České republice, které jako nejhorší oblasti pravidelně označují městské Ostravsko a Prahu.

Do: Znečištěné ovzduší má značný dopad na zdraví obyvatel, což je podstatnou složkou kvality života obecně. Máme proto za to, že život na vesnici je lepší než ve znečištěném městě.

Cvičení 2:

V následujících argumentech poznejte, která část struktury TVDD jim chybí (z reálné debaty na tezi: “EU by měla otevřít hranice imigrantům”):

 1. Otevření hranic imigrantům přinese ekonomické výhody i pro země, odkud imigranti přicházejí. Např. 47 % hrubého domácího produktu Tádžikistánu tvoří peníze posílané domů emigranty. Tyto peníze se v Tádžikistánu utratí a tak zlepší jejich ekonomiku.
 2. Otevřením hranic imigrantům splácí země EU svůj historický dluh. Mnoho z nich bylo koloniálními mocnostmi a obyvatelstvo v Africe nebo Asii nechali žít v bídě a bez vzdělání; vydělávali na jejich levné práci. Např. v roce 1960 bylo v Kongu jen několik desítek vysokoškolsky vzdělaných lidí.
 3. Evropané nechtějí dělat manuální práce, které jsou špatně placené nebo které považují za ponižující. Například ve Francii je přes léto problém obsadit místa uklízeček nebo pomocníků v kuchyni, přestože je tam jinak vysoká nezaměstnanost. Imigranti tyto práce rádi zastanou, a tak zlepší naši ekonomiku.
 4. Otevření hranic imigrantům zlepší vzdělanost v rozvojovém světě. Migrace totiž často směřuje za studiem; po ukončení studia se migranti vracejí. Vzdělaní absolventi tak v rozvojovém světě pomohou zlepšit ekonomiku, péči o zdraví apod.

 

Řešení:

 1. Chybí vysvětlení. Není jasné, proč a jak posílají imigranti peníze zpět do země původu.
 2. Chybí dopad. Není jasné, jak argument podporuje tezi a k jaké se vztahuje hodnotě.
 3. Chybí tvrzení. Není jasné, co chce řečník dokázat.
 4. Chybí důkaz. Zejména tvrzení, že se imigranti vracejí, odporuje obecné zkušenosti, a potřebuje dokázat.