Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

CVIČENÍ

Jaké hodnoty by mohly zaznít v debatě o následujících tezích, ať už na straně afirmativní, či negativní?

  1. Potraty by měly být zakázány.
  2. Každý by měl mít právo držet střelnou zbraň.

Řešení:

  1. afirmace: svoboda rozhodnutí, právo nakládat s vlastním tělem
    negace: život dítěte, ochrana rodinného života
  2. afirmace: bezpečnost jednotlivce, svoboda vlastnictví, nižší míra kriminality
    negace: bezpečnost společnosti, právo na spravedlivý proces