Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Cíle křížového výslechu

 1. Vyjasnit nejasnosti, které se v řeči protistrany vyskytly. Velmi často tazatelé směřují tento typ otázek na definici.

  Teze zní: Měli bychom navýšit počet hodin tělocviku,“

  Afirmace nedefinuje, na kterém typu škol by k tomu mělo dojít.

  Hodiny tělocviku však znamenají pro prvňáka na základní škole úplně něco jiného než pro maturanta nebo dokonce vysokoškoláka – tuto informaci negace potřebuje vědět, aby mohla náležitě reagovat. Proto se v křížových otázkách protistrany zeptá: „Kde byste chtěli počet hodin tělocviku navyšovat? Na ZŠ, SŠ nebo VŠ?“

 2. Upozornit na chyby v argumentaci protistrany. Pokud rozeznáte, že některý prvek v řeči protistrany nefunguje, položte protivníkovi otázku, díky které na logickou nesrovnalost upozorníte.

  Teze zní: „Měli bychom zrušit Olympijské hry.“

  Afirmace říká: „Zrušíme-li Olympijské hry, lidé budou více sportovat, protože se v televizi nebudou mít na co dívat.“

  Negace klade následující otázky:

  1)     Co motivuje člověka sportovat?

  2)     Může člověka motivovat úspěch?

  3)     Může být nějaký slavný olympionik motivací ke sportu?

  4)     Může být motivací ke sportu samotná olympiáda?

  5)     Nebudou pak lidé v televizi stejně sledovat jiné sportovní události?

  6)     Jak často se olympiáda koná, tedy jak často ji v televizi dávají?

  Podobnými otázkami tazatel ukazuje, že argumentace protistrany není logická – zrušení Olympijských her nepovede k tomu, že budou lidé méně sledovat televizi a více sportovat.

 3. Připravit půdu pro vlastní argumentaci. Může se stát, že vaše argumentace vychází z předpokladů, které si protistrana neuvědomuje. Soupeř vám je tedy může odsouhlasit, dokud neví, jakou roli ve vaší argumentaci hrají.

  Teze zní: „Sociální sítě jsou škodlivé.“

  Afirmace říká: „Lidé se v dnešní době pohybují ve virtuálním světě více než v tom skutečném. Často koukají do mobilu, i když spolu sedí v jedné místnosti. Sociální sítě jsou tedy škodlivé, protože narušují opravdový sociální život – lidé jsou si vzdálení a nebaví se spolu.“

  Negace pokládá následující otázky:

  1)     Za jak dlouho by došel dopis kamarádovi například do Ameriky?

  2)     Co, když se člověk cítí osaměle, ale ke svým blízkým nemůže (například studuje v zahraničí)?

  3)     Nemohou sociální sítě pomoci někomu, kdo se hůře seznamuje?

  Podobnými otázkami si tazatel připraví půdu pro svou argumentaci. Afirmace pravděpodobně přizná, že jiné formy komunikace jsou nepraktické a málo efektivní. Negace tedy tuto informaci použije a její pomocí vysvětlí, že sociální sítě mohou naopak propojovat a sbližovat ty, kteří k sobě mají daleko.

Po křížových otázkách

Pokud se v křížových otázkách dozvíte informaci, která je pro vaši stranu (nebo pro celou debatu) důležitá, máte napůl vyhráno. Aby však byla podle pravidel platná, musíte ji použít i v některé z následujících řečí.

To, co padne pouze v křížových otázkách, ale v samotné debatě už ne, jako by rozhodčí neslyšel.