Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Brainstorming

Příprava na debatu začíná brainstormingem, čili sbíráním všemožných nápadů. Pro začátek není důležitá žádná struktura nebo návaznost nápadů. V praxi se osvědčil postup, kdy nejdříve debatéři brainstormují individuálně a až po několika minutách dají hlavy dohromady. Každý člen týmu si nejdříve napíše na papíře či počítači sám svoje nápady. Ty se potom sepíšou třeba na tabuli nebo do sdíleného elektronického dokumentu. Dává smysl si zapsat nápady pro obě strany debaty – nápady tým buď použije ve vlastní argumentační linii a nebo je využije jako impuls pro přípravu reakcí na protistranu.

Vysvětleno na příkladu teze “Na školách by mělo být známkování nahrazeno slovním hodnocením.”:

Brainstorming pro afirmativní linii:Známky frustrují studenty, známky stejně závisí hodně na učiteli a ne na výkonu, numerické známkování nemůže vystihnout komplexitu práce za celé pololetí…

Brainstorming pro negativní linii:

Současný systém funguje dobře, slovní hodnocení probíhá již dnes na třídních schůzkách, numerické známkování je jednoduché a snadno čitelné…

Brainstormujte v týmu na tezi “Marihuana by měla být v ČR legalizována.”

 

Výsledek:

Afirmace: Rekreační užívání marihuany je pro mnohé zábavné a uvolňující; marihuana je ve svém účinku méně nebezpečná než alkohol; existují kulturní akce, ke kterým konzumace marihuany patří; v Kanadě, Nizozemsku a některých státech USA je marihuana již legální; konzumace marihuany nikoho mimo konzumenta nepoškozuje; stát by mohl prodeje konopí danit…

Negace: Marihuana je často vstupní drogou k tvrdším a nebezpečnějším drogám; způsobuje psychickou a společenskou závislost; pravidelné užívání konopí poškozuje mozek a snižuje IQ…