Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Argumentační linie

Argumentační linie se sestává z 2-4 argumentů. Tyto by měly mít každý několik bodů vysvětlení a důkazů s jasným vztahem k tezi.

Pro brainstorming i tvorbu linie můžete vždy promyslet následující dvě perspektivy:
Vysvětleno na příkladu teze “Na školách by mělo být známkování nahrazeno slovním hodnocením.”.

 1. Principiální a praktická rovina

  • Principiální: je v principu dobře, že vývoj mladého člověka shrneme do několika čísel 1-5 nebo jako společnost máme morální povinnost mládeži dát výstižnou individuální zpětnou vazbu v celých větách?
  • Praktická: Bude vzdělávání fungovat efektivněji, pokud budeme známkovat slovně spíše než numericky?
 2. Analýza dotčených skupin (Stakeholders): zamyslete se při přípravě nad dopadem teze na skupiny ve společnosti

  • Žáci a studenti
  • Učitelé
  • Rodiče
  • Zaměstnavatelé
  • Stát jakožto provozovatel státních škol

Dopad na (nejen) tyto skupiny se dá analyzovat a přinést do debaty. Jako tým schválně klademe důraz na zájmové skupiny, které jsou důležité (to může znamenat obzvlášť velké nebo zranitelné nebo například klíčové pro rozvoj celé společnosti) a zároveň výhodné pro naši stranu v debatě. Je dobré si zmapovat dopad na všechny relevantní skupiny nejen pro vlastní argumentaci, ale i pro reakce na protistranu.

Perspektivy 1 a 2 se dají výborně kombinovat – rozbor zájmových skupin je často vhodným způsobem, jak ukázat řadu praktických dopadů.