Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

A3 – třetí afirmativní řečník

Třetí řeči jsou odlišné od řečí, které jsme doposud slyšeli. V jejich případě už nejde o to, dále argumentovat, vyvracet, přinášet důkazy apod. Třetí řečník má shrnout debatu, říct, co se v ní událo podstatného a přesvědčit rozhodčího, že právě jeho strana byla ta, která by debatu měla vyhrát. Více o třetích řečech najdete v samostatné kapitole.

Zhlédněte Nicolasovo shrnutí debaty:
V našem případě Nicolas ve své třetí řeči srovnává svět před a po zavedení teze a ukazuje, proč by zavedení teze prospělo hodnotě kvalitnějšího vzdělání. Jde postupně spor po sporu tak, jak by se to dělat mělo. Zároveň poukazuje na strategické chyby negace.