Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

A1 – první afirmativní řečník

Celou debatu zahajuje afirmace, a to první řečí. Tato řeč je jediná, která je přichystána dopředu, a je třeba ji dobře připravit. Musí se v ní objevit všechny podstatné části afirmativní linie – tz. “kejsu”. Po krátkém úvodu první řečník představí nejdříve to, jakým způsobem chápe tezi. Například v tezi o školách řekne, jestli se bude bavit o všech typech škol nebo jenom o některých nebo v tezi o zavedení tzv. hranolkové daně vysvětlí, co je to hranolková daň a jak by byla vysoká. Poté přinese afirmativní argumenty, ty jsou zpravidla 2 až 4, ale může to být pochopitelně i jiný počet. Je třeba je dobře a jasně vysvětlit a ideálně k nim přinést i důkazy. Na závěr každého argumentu bychom měli ukázat, jaký má argument dopad, tedy jakou hodnotu podporuje.

Řeč A1 trvá 6 minut.

V naší ukázkové debatě debatujeme na tezi “Na školách by mělo být známkování nahrazeno slovním hodnocením”. Nyní si pusťte řeč v podání debatérky Báry.
Bára nejdříve přichází s hezkou úvodní větou, pak přináší definici, ve které vysvětluje, jak a v jakých případech by afirmace známky nahradila. Následně již představuje samotný argument, který se týká frustrace studentů. Poté již rozebírá vlastní argument a ukazuje, proč bychom díky tomuto argumentu měli podpořit tezi. Úplně se jí nepovede daný argument navázat na hodnotu a podpořit ji. Řeči chybí závěrečné shrnutí.
Pro účely e-learningu jsme debatu zkrátili tak, aby byla ilustrativní, ale zároveň ne zbytečně dlouhá. Proto jste slyšeli jen jeden argument.