ADK ČR greybox Animals should not be used for sports or entertainment
cz | en | 2022/2023

nepřihlášený uživatel přihlásit

jazyk: en
teze: Animals should not be used for sports or entertainment
krátký text: animals sports entertainme

kategorie

Sport
Morální dilemata / Moral dilemmas
Zvířata / Animals
Návrhová / Proposal
Společnost / Society

Průměr výsledku (balloty aff:neg): :