Debatiáda

Logo soutěže Debatiáda

Debatní program pro základní školy

Soutěž je určena žákům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jejich úkolem je v rámci pravidly řízené debaty nad kontroverzním tématem odhalit podstatný společenský problém a následně se pokusit představit jeho možné řešení. V debatě proti sobě stojí vždy dva dvoučlenné týmy. Ten, kterému se pomocí konstruktivní argumentace podaří lépe obhájit svá tvrzení, debatu vyhrává.

Témata

Cílem soutěže Debatiáda je mj. nabídnout prostor pro uvědomění a utváření si vlastního názoru na to, jak by svět měl vypadat. Snahou je nabídnout taková témata, tzv. teze, které budou svým obsahem účastníky zajímat. Proto se jich obvykle přímo týkají nebo vychází z témat, která jsou jim blízká. V debatě pak mají možnost ukázat, že svět či společnost by mohly být lepšími a lépe fungujícími. A i když nakonec v rámci strategie nebo přiřazené strany přímo svůj názor neobhajují, příprava na konkrétní téma jim pomáhá formovat ho. Teze jsou účastníkům soutěží oznamovány vždy s předstihem, abys se na debatu mohli dostatečně připravit.

Organizace soutěže

Soutěž je organizována způsobem postupových kol. Jejich charakter bude upřesněn Soutěžním řádem před začátkem soutěže ve druhém pololetí školního roku 2022/2023 na základě počtu přihlášených týmů z jednotlivých oblastí.

Proč debatovat

Debatu by měl vyzkoušet každý, kdo má chuť naučit se něčemu novému, překonávat překážky a rozvíjet se. Debata učí:

  • získávat poznatky o aktuálních tématech, 
  • přesvědčivě formulovat názor a prezentovat jej,
  • argumentovat věcně a eticky,
  • třídit a tříbit vlastní myšlenky, 
  • mluvit před publikem bez trémy, 
  • hodnotit kvalitu informací a kriticky myslet,
  • nebo pracovat se zdroji, daty a statistikami.

Především ale debata motivuje pokládat si velké otázky a hledat na ně odpovědi. Teze nutí debatéry zaměřit se na otázky hodnot, které stojí v pozadí konfliktů prostupujících současnou společností. To vše značně přispívá k utváření jejich vlastních postojů.

Účast v soutěži

Jak se zúčastnit:

  1. V prvním pololetí školního roku 2022/2023 budou probíhat workshopy, kde žáky s debatováním seznámíme. Workshop není pro účast v soutěži povinný, pokud o něj však máte zájem, kontaktujte nás. Společně se domluvíme, kdy u vás workshop uspořádáme. 
  2. Samotná soutěž vypukne ve druhém pololetí školního roku 2022/2023, kdy bude také spuštěno přihlašování. Aby vám začátek soutěže neunikl, sledujte náš web, sociální sítě, nebo se přihlaste k odběru našeho newsletteru. Všude budeme o spuštění soutěže včas informovat. 
  3. Přihlašování bude probíhat přes náš registrační systém.

S účastí v soutěži vám jistě pomohou tyto dokumenty.

Pro účastníky:

Pro rozhodčí: 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na debatiada@debatovani.cz.

Více informací o projektu Debatní program pro žáky základních škol…

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“