Přehled tezí

Níže uvedené teze byly debatovány v minulých ročnících soutěže Debatní liga a Debate League. Další teze naleznete v aplikaci Greybox.


Oficiální teze pro sezónu 2020/2021

“Žáci by měli absolvovat povinnou školní docházku pouze na jednotných nevýběrových základních školách.” (podzimní část)
“Compulsory education should be undertaken only at unified non-selective elementary schools.”

“Západní demokracie by měly zlepšit situaci obyvatelstva KLDR. (P)” (jarní část)
“Western democracies should improve the situation of people of North Korea.” (P)

Tématické okruhy:

 • Práce (podzimní část)
 • Média (jarní část)

Oficiální teze pro sezónu 2018/2019, XXIV. ročník DL

“Vývoj jaderných zbraní přinesl více škody než užitku“ (podzimní část DL)
“The development of nuclear weapons has brought more harm than good”

“ČR by měla bojovat proti zadlužení svých občanů (P)” (jarní část DL)
“The Czech Republic should combat the indebtedness of its citizens (P)”

Tématické okruhy:

 • Ženy (podzimní část DL)
  • Tradiční úlohy muže a ženy v rodině jsou v moderní společnosti přežitkem
 • Rozvojové země (jarní část DL)
  • Rozvojová pomoc by měla být vázána na boj proti změně klimatu

Oficiální teze pro sezónu 2017/2018, XXIII. ročník DL

“Koncepce českého školství by měla být od základu změněna (P).“ (podzimní část DL)
“The Czech education system should fundamentally change. (P)”

“Mezinárodní ekonomické sankce přináší více škody než užitku.” (jarní část DL)
“International economic sanctions bring more harm than good.”

Tématické okruhy:

 • Volby (podzimní část DL)
  • Stát by neměl omezovat výdaje na předvolební kampaň.
 • Moderní technologie (jarní část DL)
  • Měli bychom podporovat vývoj umělé inteligence.

Oficiální teze pro sezónu 2016/2017, XXII. ročník DL

EU by měla dávat přednost snižování příjmové nerovnosti před ekonomickým růstem. (podzimní část DL)
The EU should prioritise measures to decrease income inequality over ones incentivising economic growth.

Zdravotnictví by nemělo být bezplatné. (jarní část DL)
Healthcare should not be free of charge.

Oficiální teze pro sezónu 2015/2016, XXI. ročník DL

Mezinárodní měnový fond přináší více škody než užitku. (podzimní část DL)
The International Monetary Fund brings more harm than good.

Stát by neměl jakkoliv omezovat projevy názoru. (jarní část DL)
The state should not in any way restrict the expression of opinion.

Oficiální teze pro sezónu 2014/2015, XX. ročník DL

Organizované náboženství je v dnešní době škodlivé. (podzimní část DL)
Organized religion of the current times is harmful.

Měli bychom reformovat Radu bezpečnost OSN. (P) (jarní část DL)
The UN Security Council should be reformed. (P)

Oficiální teze pro sezónu 2013/2014, XIX. ročník DL

EU by měla otevřít hranice imigrantům. (podzimní část DL)
The EU should open doors to immigrants.

Minimální mzda by měla být zrušena. (jarní část DL)
The minimum wage should be abolished.

Oficiální teze pro sezónu 2012/2013, XVIII. ročník DL

Policie ČR a státní zastupitelství by měly mít více volnosti při odhalování korupce. (P) (podzimní část DL)
Czech police and prosecution should be given more power to investigate corruption. (P)

Stát by měl zavést pouze jednu sazbu nepřímé daně pro všechny výrobky a služby. (jarní část DL)
The state should introduce only one indirect tax rate for all goods and services.

Oficiální teze pro sezónu 2011/2012, XVII. ročník DL

ČR by měla lépe chránit oběti domácího násilí. (P) (podzimní část DL)
CR should better protect victims of domestic violence. (P)

Každý národ by měl mít právo na sebeurčení. (jarní část DL)
Every nation should have the right to self-determination.

Tématické okruhy:

 • Eurozóna (podzimní část DL)
 • Pomoc třetím světu (jarní část DL)

Oficiální teze pro sezónu 2010/2011, XVI. ročník DL

Zavedení školného na českých vysokých školách je krok špatným směrem. (podzimní část DL)
The introduction of tuition fees at Czech Universities is not the way to go.

Za určitých okolností by vláda měla lhát svým občanům. (jarní část DL)
The government should lie to its citizens under certain circumstances.

Tématické okruhy:

 • Volební právo (podzimní část DL)
 • Islám v západní civilizaci (jarní část DL)

Oficiální teze pro sezónu 2009/2010, XV. ročník DL

Česká republika by se měla vypořádat se svou minulostí. (podzimní část DL)
The Czech republic should deal with its past.

Měli bychom podporovat vývoj a užívání geneticky modifikovaných organismů. (jarní část DL)
We should support the development and use of genetically.

Tématické okruhy:

 • ekonomická krize (podzimní část DL)
 • atomové jádro (jarní část DL)