Třetí turnaj XVI. ročníku Debatní ligy

Kategorie:  

Pozvánka na 3. turnaj XVI. ročníku Debatní ligy, Česká Třebová, 25. - 27. února 2011.

Asociace debatních klubů České republiky a krajská jednotka Asociace debatních klubů Olomouckého kraje Vás zvou na 3. turnaj XVI. ročníku Debatní ligy v českém a anglickém jazyce.

„NA KŘIŽOVATCE“

Česká Třebová, 25. - 27. února 2011

TERMÍNY

pátek: od 16:00 možnost ubytovávání, 17:30 registrace k debatám, 18:00 1. kolo debat
sobota: 9:30 začátek debat (tři kola)
neděle: 8:30 začátek poslední debaty, 11:00 vyhlášení výsledků, 11:30 ukončení turnaje

Program: Dokument .pdf

MÍSTO KONÁNÍ

Hostitelem turnaje je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů (mapa). Adresa školy je Skalka 1692, Česká Třebová. V budově školy proběhnou debaty, ubytování je zajištěno v Domově mládeže, který je součástí školy. Nezapomeňte si proto s sebou na turnaj vzít přezůvky! V celém areálu školy je přísný zákaz kouření!

DOPRAVA

Doprava do České Třebové: Česká Třebová leží na trase Praha(ČR) – Žilina(SK). Česká Třebová je v ČR jeden z největších dopravních a přepravních uzlů ČR, co se týká dopravy a přepravy pomocí Českých Drah.

Možné spoje

Z Prahy
Datum: 25.02 2011 (Pátek)
Praha hl. n.: 15:17 (Ex 129 Hradčany)
Česká Třebová: 17:03
Celkový čas: 1 hod 46 min
Cena: 207 Kč (možnost využití skupinových slev u ČD. Bližší informace na )

Z Olomouce
Datum: 25.02 2011 (Pátek)
Olomouc hl.n.: 16:09 (EC 120 Košičan)
Česká Třebová: 16:54
Celkový čas: 45 min
Cena: 113 Kč (možnost využití skupinových slev u ČD. Bližší informace na )

Z Přerova
Datum: 25.02 2011 (Pátek)
Přerov: 15:47 (R 706 Velehrad))
Česká Třebová: 17:08
Celkový čas: 1 hod 21 min
Cena: 140 Kč (možnost využití skupinových slev u ČD. Bližší informace na )

Z Českého Těšína
Datum: 25.02 2011 (Pátek)
Český Těšín: 13:39 (Os 2908)
Hranice na Moravě: 15:16
!!!Přestup ve stanici Hranice na Moravě na vlak EC 120 Košičan!!!
Hranice na Moravě: 15:36
Olomouc hl.n.: 16:09 (EC 120 Košičan)
Česká Třebová: 16:54
Celkový čas: 3 hod 15 min
Cena: 288 Kč (možnost využití skupinových slev u ČD. Bližší informace na )

Z Liberce
Liberec je v ČR jeden z dopravních a přepravních uzlů, co se týká dopravy a přepravy pomocí Českých Drah.
Datum: 25.02 2011 (Pátek)
Liberec: 12:02 (R 989)
!!!Přestup v Pardubicích na vlak EC 79 Gustav Klimt!!!
Pardubice: 15:39 (EC 79 Gustav Klimt)
Česká Třebová: 16:17
Celkový čas: 3 hod 50 min
Cena: 276 Kč (možnost využití skupinových slev u ČD. Bližší informace na )

Popis cesty k místu konání: Vydáte se na levou stranu od nádraží a to po ulici Sadová - po své levé straně budete mít stále kolejiště nádraží, dojdete až na konec Sadové, kde budete křižovat Litomyšlskou a vydáte se po Masarykově, pozor, ta se na druhé křižovatce stáčí doprava. Po Masarykově dojdete na její konec, kde budete křižovat hlavní tepnu a to ulici Dr. E. Beneše, naproti sobě uvidíte schodiště a to Vás dovede až ke vstupu do školy a budovy Domu mládeže.

Odkaz na mapu s vyznačenou trasou.

STRAVOVÁNÍ

Stravování je zajištěno formou sobotní snídaně, oběda a večeře. V neděli je zajištěna jen snídaně. Páteční stravování je v režii účastníků.

DEBATY

Proběhne 5 kol turnaje: 1 kolo v pátek, 3 kola v sobotu, 1 kolo v neděli. 1 teze nepřipravená 2 oficiální teze:

 • "Za určitých okolností by vláda měla lhát svým občanům."
  "The government should lie to its citizens under certain circumstances."
  z okruhu islám v západní civilizaci:
 • "Zákaz nošení burek v Evropě přináší více škody než užitku."
  "The ban on wearing burqas in Europe brings more harm than good."

ROZHODČÍ

Budeme velmi rádi, když i tentokrát přijedete v hojném počtu, Váš zájem o turnaje nás nesmírně těší. Co vám můžeme nabídnout? Uhrazení ubytování a plné penze v celkové výši 550,- Kč. Cestovné ADK neproplácí – doporučujeme proto využít hromadných slev a cestovat na společnou jízdenku s debatéry. Organizátoři si vyhrazují právo odmítnout účast později přihlášených rozhodčích z důvodů ekonomicky nerentabilního poměru debatérů a rozhodčích. Proto i pro rozhodčí platí podmínky přihlášení, tj. zaslání řádné a včasné přihlášky na turnaj, včetně uvedení jména, adresy, data narození, čísla OP a kontaktního telefonního čísla. Každému přihlášenému rozhodčímu bude organizátory odeslán e-mail s potvrzením o přijetí či nepřijetí jeho/její přihlášky.

Ti, kteří tak ještě neučinili, nezapomeňte prosím, do 22.2.2011 zaslat své rozhodcovské filosofie na e-mail ntt/zavinac/debatovani.cz.

PLATBY ZA POBYT NA TURNAJI

Pro debatéry:
je diferenciované podle členství v ADK. Platba dle rozhodnutí představenstva 3/2009 (pro SŠ resp. ZŠ je členský příspěvek stanoven ve výši 10 Kč za každý zbývající rok do maturity resp. do 9. třídy, pro ostatní 10,- Kč na školní rok 2010-2011).

 1. členové ADK
  a) 100,- Kč registrační poplatek do soutěží Debatní ligy - platí všichni debatéři (vztahuje se na celý ročník soutěže a slouží k pokrytí režijních nákladů soutěže)
  b) 100,- Kč jako startovné (slouží zejména na pokrytí nákladů na pobyt rozhodčích)
  c) 350,- Kč za dotované ubytování a stravu
 2. nečlenové ADK
  a) 100,- Kč registrační poplatek do soutěží Debatní ligy - platí všichni debatéři (vztahuje se na celý ročník soutěže a slouží k pokrytí režijních nákladů soutěže)
  b) 600,- Kč za turnaj bez ohledu na ubytování

Platba pro rozhodčí, kouče a pedagogický dozor:
Se nevybírá. Tito účastníci si sami hradí cestu na turnaj, pobyt hradí ADK a část stravy poskytuje ADK. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru – ostatní dospělí účastníci turnaje (nejsou-li rozhodčí) uhradí reálnou cenu pobytu na turnaji, tj. 500,- Kč.

Platby je možno hradit:
a/ předem převodem na účet u Raiffeisen Bank, č.ú. 1469824001/5500 (transparentní účet),
b/ složením hotovosti předem (bez poplatků: v Klientských centrech Raiffeisen bank) nebo
c/ na místě.

Poznámka k platbám převodem:
pokud chcete převodem uhradit více plateb (startovné či pobyt) je nutné do zprávy pro příjemce uvést, kolik která platba činí a za kterou položku. Při platbě členského příspěvku ADK převodem je třeba uvést jmenovitě, za koho je členský příspěvek hrazen nebo tyto údaje doplnit na turnaji.

PROHLÁŠENÍ

Každý ze soutěžících před začátkem turnaje, pokud tak již neučinil, předá (nejlépe prostřednictvím svého kouče) organizátorovi soutěže "Prohlášení zákonného zástupce debatéra a debatéra".

PŘIHLÁŠKY

Do pátku 18. února 2011 do 13:00 zašlete přihlášku (dokument .xls) na adresu registrace registrace.dl/zavinac/debatovani.cz a uveďte:

 • název týmu a soutěž, které se zúčastní (česká nebo anglická DL),
 • jméno a příjmení členů týmu, pokud žádáte ubytování, pak připojte také datum narození, adresu trvalého pobytu a číslo OP, počet nocí na které žádáte pro přihlášené ubytování, čas očekávaného příjezdu na turnaj
 • jméno pověřeného dozoru, včetně kontaktu (nejlépe mobil) na pověřenou osobu – při ubytování také datum narození, adresu a číslo OP.

Do 18. února 2011 také zaplatí všichni (!!!) přihlášení debatéři zálohu 100 Kč na účet ADK. Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 50 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 18. února 2011, zaplacená záloha propadá na úhradu nákladů s tím spojených a nevrací se.

MOŽNOSTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

Máte možnost navštívit místní diskotéky


Sportovcům můžeme doporučit tyto aktivity

Bazén

Bowling

Kuželky

Bruslení na zimním stadionu

A turisté, ti ať si své najdou zde

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY

Dotazy k turnaji zasílejte na adresu jakub.kadlec/zavinac/adkolk.eu. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 606 609 824 | +420 736 263 921 Jakub „Kubík“ Kadlec nebo Roman „Walkie“ Petr +420 776 806 377 | +420 606 609 841

POZDRAV

Už se těšíme, až Vám zkřížíme cestu Kadlec "Kubík" Jakub, Petr "Walkie" Roman a za NTT Knytl "Knýťa" Jan.