Zahraniční

Články, které se týkají zahraničních aktivit ADK, o.s.

Mezinárodní asociace vzdělávání debatou (IDEA) a její aktivity

Kategorie:  

Asociace debatních klubů je členkou IDEA od jejího vzniku v roce 1999. IDEA je spolkem podle nizozemského práva, který sdružuje národní debatní asociace více než 50 zemí světa, v nichž se debatuje ve více než 60 jazycích.

WSDC - Mistrovství světa v debatování

Kategorie:  

Prestižní mistrovství světa v debatování středoškolské mládeže, kterého se již od roku 1988 každoročně účastní pětičlenné týmy z cca 50 zemí světa. Každá země může vyslat jeden tým, trenéra a určený počet rozhodčích. Debatér musí být středoškolským studentem a v první den soutěže nesmí dosáhnout věku 20 let.

Zahraniční aktivity

Kategorie:  

Důležitým úkolem Asociace debatních klubů, o.s., je reprezentace České republiky na mezinárodních debatních soutěžích a dalších akcích s debatováním spojených. Patří mezi ně jak soutěže prestižní, s dlouholetou tradicí (Mistrovství světa WSDC, IDEA Youth Forum), tak jednorázové akce regionálního významu.

Syndikovat obsah