Thinking and speaking a better world

Kategorie:  

Informace o projektu Thinking and speaking a better world (@better) podpořeného z grantu Mládež v akci


Projekt nazvaný „Thinking and speaking a better world“ zkráceně @better spojuje 8 mládežnických debatních organizací z České republiky, Slovenska, Rumunska, Chorvatska, Slovinska a Litvy, aby podpořily občanské dovednosti u jeho účastníků; aby posílily povědomí o evropských otázkách pomocí soustředění se na sdílení zkušeností skrze dialog; aby vytvořily inovativní metodická řešení pro (ne)formální vzdělávání o evropských záležitostech, aby diskutovaly o tématech evropské důležitosti v bezpečném a multikulturním prostředí; aby převedly principy balancovaného dialogu, podpořeného argumenty a zaměřeného na řešení problémů, z off-line do on-line světa a aby posílily spolupráci mezi partnerskými organizacemi.

Mezi hlavní témata patří sociální postavení mladých a jejich budoucnost - mobilita, vzdělání, zaměstnanost, první zaměstnání a první bydlení, chudoba a vytěsňování skupin obyvatel na okraj. Dále se projekt zabývá zapojením mladých v rozhodovacím procesu, tradičními způsoby a novými platformami pro aktivní zapojení a používáním internetu jako prostředku pro posílení demokracie, ochranou životního prostředí a bojem proti globálnímu oteplování.

AKTIVITY jsou rozděleny na aktivity prováděné na národní úrovni (trénování mládeže a pracovníků s mládeží, debatní turnaje a diskuse u kulatého stolu), mezinárodní úrovni (otevřené fórum v Bratislavě, letní akademie Kranjska gora, zimní fórum v Záhřebu a závěrečná konference v Praze) a nadnárodní úrovni (on-line platformy a aktivity, výzkumy a vytvoření multimediálního manuálu pro trénování).

Mezinárodní akce slouží všem partnerským organizacím k tomu, aby se mohly potkat, vyměňovat a hodnotit jejich běžné činnosti a materiály pro trénování, diskutovat o projektových tématech v mezinárodním prostředí a plánovat a připravovat osnovy, materiály pro trénování, program atd. pro aktivity na národní úrovni a další mezinárodní akci.
Národní aktivity slouží především k přenášení znalostí a nových metod, které se účastníci dozvěděli na mezinárodních akcích a k podněcování širší veřejné diskuse ohledně témat projektu strukturovaným způsobem. Budou testovat vytvořené osnovy, trénovat různé cílové skupiny a vytvářet diskusi o tématech projektu na národní úrovni mezi mladými, experty a lidmi s rozhodovací pravomocí.
Nadnárodní aktivity slouží k rozvoji nadnárodních platforem pro aktivní výkon občanských práv pomocí diskusí v evropské společnosti, k rozvoji a analýze průzkumů a k přípravě multimediálního tréninkového manuálu pro pracovníky s mládeží a jejich vůdce. Tento manuál bude zpracován v angličtině a bude sloužit jako základ pro manuály v jednotlivých národních jazycích.

Plánované výstupy projektu jsou:

  • Tréninkové kurzy k posílení kritického myšlení, argumentačních dovedností a zapojení do online diskusí u mládeže.
  • Multimediální online manuály pro trénování mládeže v kritickém myšlení, argumentačních dovednostech a internetu jako nástroji pro aktivní výkon občanských práv. Tyto manuály budou dostupné v angličtině, češtině, litevštině, rumunštině, slovenštině, chorvatštině a slovinštině, budou obsahovat psané materiály a videa a budou volně k dispozici na stránkách partnerů projektu.
  • Pět trenérů na zemi (celkem 25 trenérů), kteří budou plně vybaven k vedení trenérských školení ve svém mateřském jazyce a v angličtině.
  • Interaktivní online platformy pro debatování online a zapojení se budou otestovány, používány a poskytnuty k širšímu použití.

Vedoucí partner:
ZIP, Za in proti, zavod za kulturo dialoga, Slovinsko
web facebook

Partneři:
ARGO, Rumunsko
web facebook
Asociace debatních klubů, Česká republika
web facebook
Česká debatní společnost, Česká republika
web facebook
Educational Debate Center, Litva

Hrvatsko debatno društvo, Chorvatsko
web facebook
Slovenská debatná asociácia, Slovensko
web facebook
Udruga Jablani, Chorvatsko
web facebook