Simulation for Action Stimulation 2012

Kategorie:  

Informace o letní debatní škole, která se koná na začátku července ve Slovinsku.


Termín: 29. 6. - 7. 7. 2012
Místo: Kranjska Gora, Slovinsko

Školení debatních dovedností (semináře, cvičné debaty) pod vedením zkušených trenérů. Zajímavá akce s širokou mezinárodní účastí, která není zaměřena jen na čistě debatní dovednosti. Školení je zakončeno debatním turnajem.

Stránky akce:

Akce se koná v rámci projektu, na němž ADK spolupracuje se slovinskou debatní asociací „Za in proti“ a dalšími evropskými debatními organizacemi. Projekt je z převážné části financován z grantu Evropské unie a jeho součástí
bude i veřejná diskuse, která se uskuteční v rámci finálového turnaje debatní ligy.

Tématem diskuse bude problematika domácího násilí a jejím hlavním hostem bude Mgr. Jaroslav Vydra, psycholog z intervenčního centra při Centru sociálních služeb Praha. Diskuse se odehraje 7. 5. 2012 v Jednacím
sále Senátu Parlamentu České republiky a začíná v 10:30. Všichni debatéři, trenéři i široká veřejnost jsou srdečně zváni!

Přejete-li se této diskuse zúčastnit, zaregistrujte se do neděle 6.5. na adrese prezident@debatovani.cz. Vstup do Senátu bude zajištěn přes vchod A, účastníci nechť se dostaví s mírným předstihem.

Na školení v samotném Slovinsku budou ČR reprezentovat Tereza Janková, Petr Pospíšil, Edita Radvanská, Markéta Tichá a Jakub Zajíček. Jako kouč je doprovodí Michal Pečeňa.

Další informace o projektu ve formátu .pdf.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Evropské unie Evropa pro občany. ()
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.