Simulation for Action Stimulation 2012

Kategorie:  

Informace o letní debatní škole, která se koná na začátku července ve Slovinsku.


Termín: 29. 6. - 7. 7. 2012
Místo: Kranjska Gora, Slovinsko

Školení debatních dovedností (semináře, cvičné debaty) pod vedením zkušených trenérů. Zajímavá akce s širokou mezinárodní účastí, která není zaměřena jen na čistě debatní dovednosti. Školení je zakončeno debatním turnajem.

Stránky akce: http://debateacademy.net/Debate_Academy/WSDA_Slovenia.html

Akce se koná v rámci projektu, na němž ADK spolupracuje se slovinskou debatní asociací „Za in proti“ a dalšími evropskými debatními organizacemi. Projekt je z převážné části financován z grantu Evropské unie a jeho součástí
bude i veřejná diskuse, která se uskuteční v rámci finálového turnaje debatní ligy.

Tématem diskuse bude problematika domácího násilí a jejím hlavním hostem bude Mgr. Jaroslav Vydra, psycholog z intervenčního centra při Centru sociálních služeb Praha. Diskuse se odehraje 7. 5. 2012 v Jednacím
sále Senátu Parlamentu České republiky a začíná v 10:30. Všichni debatéři, trenéři i široká veřejnost jsou srdečně zváni!

Přejete-li se této diskuse zúčastnit, zaregistrujte se do neděle 6.5. na adrese prezident@debatovani.cz. Vstup do Senátu bude zajištěn přes vchod A, účastníci nechť se dostaví s mírným předstihem.

Na školení v samotném Slovinsku budou ČR reprezentovat Tereza Janková, Petr Pospíšil, Edita Radvanská, Markéta Tichá a Jakub Zajíček. Jako kouč je doprovodí Michal Pečeňa.

Další informace o projektu ve formátu .pdf.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Evropské unie Evropa pro občany. (http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php)
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.