Reprezentujte Českou republiku

Kategorie:  

National Squad

Původní instituci Národního týmu, který se vybíral zvlášť pro každý ročník Mistrovství světa v debatování (WSDC), nahradil od roku 2010 tzv. National Squad. National squad je otevřenou skupinou debatérů, kteří mají zájem o reprezentaci České republiky na zahraničních akcích. Do National Squad se může, a to kdykoli v průběhu debatní sezóny, přihlásit každý účastník debatních soutěží pro talentovanou mládež, který vládne angličtinou na komunikativní úrovni. Případní zájemci se mohou hlásit na adrese zahranici/zavináč/debatovani.cz.

Trenéra National Squad vybírá na základě výběrového řízení Výbor pro mezinárodní vztahy. Výběrové řízení vyhlašuje výbor na internetových stránkách www.debatovani.cz, nejčastěji po skončení turnaje WSDC. Přihlášku do konkursu může podat zájemce, který má po maturitě, vládne anglickým jazykem, vyzná se ve formátu mistrovství světa a má zkušenosti s trénováním a s účastí na mezinárodních debatních turnajích. Výběr probíhá na základě předloženého programu trenéra a osobního pohovoru s členy výboru. V současné době je trenérem National Squad Bedřich Bluma.

National Squad se pod vedením trenéra na pravidelných schůzkách připravuje na zahraniční turnaje. Z National Squad se vybírají reprezentační týmy pro jednotlivé mezinárodní turnaje ve formátu WSDC, zejména pak národní tým České republiky pro samotný turnaj Mistrovství světa v debatování WSDC. Dlouhodobá příprava umožňuje jednak lepší přehled o znalostech a schopnostech debatérů, jednak efektivní předávání zkušeností začínajícím reprezentantům. S přípravou National Squad pomáhají rovněž členové Výboru pro mezinárodní vztahy a další zkušení koučové a rozhodčí.

Reprezentace na debatních akcích

Mezinárodní debatní soutěže se vyznačují zpravidla tím, že se přihlásit může větší počet týmů. V případě, že organizátoři akce omezili počet účastníků z jedné země, sbírá Výbor pro mezinárodní vztahy přihlášky týmů a rozhodčích z České republiky. Je-li počet přihlášených vyšší než stanovený limit, vybírá Výbor pro mezinárodní vztahy reprezentanty pro danou akci. Jde-li o soutěž ve formátu WSDC, přednost má National Squad. Ostatní kritéria výběru se mohou pro jednotlivé akce lišit podle jejich charakteru. Např. na akci vhodnou pro začátečníky budou upřednostňovány přihlášky začátečníků před zkušenými debatéry apod.

Výbor pro mezinárodní vztahy shromažďuje pozvánky na mezinárodní debatní turnaje a další akce s debatou spojené. Pozvánky na akce zařazuje mezi aktuality uveřejňované na stránkách ADK. Výbor pro mezinárodní vztahy žádá všechny, kdo se dozvědí o mezinárodním turnaji nebo jiné podobné akci, aby o ní Výbor uvědomili.

U většiny mezinárodních akcí zajišťuje Výbor komunikaci s organizátory včetně předávání přihlášek reprezentantů. Výjimky jsou vyhlašovány (např. IDEA Institute a IDEA Youth Forum, na něž se zájemci hlásí vyplněním online formuláře). Výbor žádá všechny debatéry a rozhodčí, aby se na mezinárodní akce hlásili výhradně prostřednictvím, popř. s vědomím Výboru. I v případě, že Výbor nezajišťuje předávání přihlášek, je potřeba, aby zájemci o účast předem konzultovali podání přihlášky s Výborem. Všechny podané přihlášky Výbor obratem potvrzuje. Nepřijde-li Vám do tří dnů potvrzení přihlášky, pošlete ji znovu. Neví-li Výbor o Vašem zájmu, nemůže Vás na zahraniční akci přihlásit.

Priority a cíle Výboru

Při výběru reprezentantů (debatérů, rozhodčích a trenéra National Squad) se Výbor pro mezinárodní vztahy snaží o to, aby účast na reprezentačních akcích byla přínosem pro vzdělávání a další rozvoj účastníků debatního programu. Reprezentanti by ideálně měli přispívat ke zvýšení úrovně domácích soutěží. Při výběru reprezentantů proto Výbor upřednostňuje aktivní účastníky domácích programů, zejména pak ty, kdo jsou pro další rozvoj programu v ČR perspektivní (nadějní debatéři, nadšení koučové atd.). To platí samozřejmě za předpokladu, že zájemci plní kvalitativní předpoklady pro příslušnou akci.

Výbor podle možností podporuje účast nadějných začínajících debatérů a rozhodčích na zahraničních akcích, aby se rozšířil okruh lidí se zkušenostmi ze zahraničí. Proto se výbor zasazuje o propagaci reprezentace mezi účastníky debatního programu (např. prostřednictvím ukázkových debat apod.), přičemž se zaměřuje zejména na účastníky programu v češtině.