National Squad 2017/2018

Kategorie:  

AKTUALIZOVÁNO Zahraniční výbor ADK dává na vědomí, že trénování široké reprezentace (tzv. National Squad) pokračuje i v této sezoně. English version included.

Tímto žádáme všechny debatéry, kteří mají o účast na tréninzích National Squadu, aby vyplnili tento formulář do 30. listopadu 2017.

Koho hledáme?
Debatéry, kteří již mají pár debat za sebou (nevyžadujeme dlouholeté zkušenosti, ale očekáváme základní znalost debatování) a jsou schopni poslouchat a mluvit anglicky (tréninky často probíhají jen v angličtině). Předchozí zkušenosti s debatováním v angličtině nejsou potřeba, naopak tato vývěska je primárně určena pro lidi z české debaty, které jsme nemohli osobně oslovit. Kapacita není omezená, takže se hlaste.

Co obnáší členství v NS?
Členství v NS předpokládá účast na pravidelných víkendových trénincích přibližně jednou za 6-8 týdnů pod vedením Petra Pospíšila a Josefa Švece, kterým budou příležitostně vypomáhat další členové zahraničního výboru a bývalí účastníci mistrovství světa. Tyto tréninky jsou zaměřeny primárně na formát World Style, kterým se debatuje na většině zahraničních turnajů, ale také na rozvoj obecných debatních dovedností, rétoriky, myšlení atd.

Tréninky probíhají v Praze. Pro debatéry, kteří by měli problém na tréninky dojíždět z finančních důvodů (jízdenky, ubytování), nabízíme po dohodě proplacení těchto nákladů. Ubytování dokážene zprostředkovat také u pražských členů NS. Účast v NS je velmi doporučena zájemcům o účast na Mistrovství světa v debatování 2018 v Chorvatsku, ale i těm, které jenom baví debata, chtějí si vyzkoušet jiný formát a rádi by se podívali s debatou do zahraničí. Při rozdělování finančních prostředků, omezení počtu týmů na turnaji a při výběru do NT přihlížíme k účasti na tréninzích a mezinárodních turnajích, zároveň ale také pozorujeme, že debatéři, kteří se tréninků účastní, se výrazně zlepšují, a i proto je jejich šance na úspěch při výběru větší.

Plán schůzek a turnajů NS v podzimní části debatní sezóny 2017/2018

  • 9.-15. listopadu – turnaj ve Stuttgartu
  • 1.-3. prosince – meeting NS
  • 15.-17. prosince – turnaj v Záhřebu
  • O dalších termínech tréninků NS se rozhodne v závislosti na časových dispozicích členů, frekvence bude cca jednou za 6-8 týdnů.
  • Další mezinárodní turnaje v jarní části školního roku: Ljutomer International Debate Tournament, Bratislava Schools Debate Competition (BSDC), Prague Debate Spring.

S případnými otázkami se obracejte na trenéry Petra Pospíšila a Josefa Švece, nebo nám napište na zahranici@debatovani.cz.

English version
ADK International Committee announces, that training under National Squad (NS) resumes for the current season as well. We ask all debaters who would like to join us to fill in this online form by November 30th, 2017.

We seek:
People, who have some experience with debating (could be just few debates) and are able to speak and listen in English (if you understand this announcement, you are probably OK). You do not need to know Czech – if there are people who cannot understand it we keep it at minimum. We also welcome people, who have not participated in our program before, but have debating experience from elsewhere.

NS entails:
Participation in NS consists of regular weekend meetings (every 6-8 weeks), where we practice both debating in WSDC format (which is usually debated at international tournaments) and general debating skills (oratory, argumentation, analysis, etc.) Sessions are coached by Petr Pospíšil and Josef Švec as well as other members of the International Committee.

Meetings take place in Prague. Should you have problems participating because of high travel or accommodation costs, we can provide financial support for you and arrange accommodation with other members of the squad. Participating in NS is highly recommended to debaters who would like to participate in WSDC 2018 in Croatia but also to those who are just intrigued by English debate and a different format. We take into consideration your activity in NS when allocating funds, when we have a limited number of places at a tournament or when selecting the National Team. Moreover, we also observe that debaters who regularly practice with NS significantly improve and therefore have a higher chance of being selected based on their skills.

NS meetings and international tournaments in the autumn period of the debate season 2017/2018

  • 9th – 15th November – Debate tournament in Stuttgart, Germany
  • 1st – 3rd December – NS meeting
  • 15th – 17th December – Debate tournament in Zagreb, Croatia
  • dates of other NS meetings will be determined with regard to temporal preferences of its members; frequency of meetings will be approximately once for 6-8 weeks
  • other debating contests in Spring: Ljutomer International Debate Tournament, Bratislava Schools Debate Competition (BSDC), Prague Debate Spring

If you have any questions, feel free to reach out to Petr Pospíšil and Josef Švec, or e-mail us at zahranici@debatovani.cz.