Mezinárodní asociace vzdělávání debatou (IDEA) a její aktivity

Kategorie:  

Asociace debatních klubů je členkou IDEA od jejího vzniku v roce 1999. IDEA je spolkem podle nizozemského práva, který sdružuje národní debatní asociace více než 50 zemí světa, v nichž se debatuje ve více než 60 jazycích. Jejím cílem je rozšiřování a podpora akademické debaty jako unikátního efektivního nástroje vzdělávání mládeže a výchovy aktivních a sebevědomých členů občanské společnosti. Zvláštní pozornost je věnována uvádění debaty do zemí, kde je rozvoj demokratické občanské společnosti, založené na toleranci a svobodě projevu, teprve v počátcích.

Aktivity IDEA sahají od tvorby metodiky vzdělávání debatou a školení trenérů a debatérů po pořádání mezinárodních debatních turnajů a vzdělávacích akcí. Členové ADK se uvedených aktivit aktivně účastní. Člen ADK René Brinda byl do roku 2008 členem představenstva IDEA.

Informace o IDEA jsou k dispozici na adrese www.idebate.org.

Idea Youth Forum
(http://www.idebate.org/ideaforum/)

Čtrnáctidenní debatní akce, který se koná už od roku 1995 vždy na přelomu července a srpna v některé ze zemí střední a východní Evropy. Česká republika měla tu čest pořádat IDEA Youth Forum v letech 1996 a 2007. Na programu je Mistrovství světa v debatování formátem Karl Popper (v roce 2004 se tým ČR stal vicemistrem světa, v letech 2005, 2006 a 2010 se probojoval do semifinále), dále výukové semináře ke zdokonalení debatních dovedností a závěrečný turnaj smíšených týmů, kde každý člen týmu pochází z jiné země. V posledních letech se akce účastní i čeští koučové v pozici učitelů debatování. Účastníci IDEA Youth Fora prožijí krásných čtrnáct dní v příjemné společnosti mladých lidí z celého světa, přičemž získají řadu nových poznatků a debatních dovedností.

Protože turnaje se může zúčastnit více týmů z jedné země, vybírá Výbor pro mezinárodní vztahy účastníky pouze v případě, že ADK má k dispozici finanční prostředky na úhradu části nákladů. Registrace účastníků probíhá elektronicky přímo na stránkách IDEA a bývá vyhlášena v jarních měsících. Registrace zájemců o pozici učitele probíhá podstatně dříve, již koncem předcházejícího roku. Výbor pro mezinárodní vztahy žádá zájemce, kteří hodlají přihlásit na IDEA Youth Forum, aby mu o tom dali vědět na email zahranici/zavináč/debatovani.cz.