Přehled aktuálních projektů Asociace debatních klubů

Kategorie:  

Asociace debatních klubů věnuje mimořádnou pozornost projektově řízeným aktivitám. V současné době má ADK několik vlastních aktuálních projektů, případně se zapojuje do různých projektů mezinárodních.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

  • Debatovaní napříč osnovami - projekt financovaný z evropských fondů, který má za cíl prosadit debatovaní jako inovativní výukovou metodu na českých školách.
  • "Think-Meet-Debate-Include-Europe" - projekt podporovaný EACEA, Europe for Citizens' programme, viz dokument .pdf.
  • Debatní soutěž Debatiáda - Projekt je dočasně pozastaven kvůli projektu Debatovaní napříč osnovami.
  • Účastníme se mezinárodního projektu interkulturního dialogu Stranger. Významnou částí projektu je vizuální komunikace - sdělení světu prostřednictvím minutového videa. Zúčastněte se i vy na .
  • Romská debatní liga - vzhledem k rozsahu má projekt samostatnou sekci.
  • Celostátní shromáždění středoškolských rad a výborů - společný projekt ADK a Gymnázia Jakuba Škody Přerov

UKONČENÉ PROJEKTY

  • "FREE FLOW" - Mistrovství světa v debatování formátu KPDP, IDEA Youth Forum 2007. K dispozici je Neoficiální shrnutí Youth Fora 2007 z pera hlavního organizátora, Reného Brindy.
  • All Different All Equal - 2x 100 debat pro budoucnost
  • European Youth Speak - debatování jako veřejná iniciativa s cílem podporovat aktivní evropské občanství
  • The People Speak - diskutujeme o roli Spojených států amerických v současném světě