O akademickém debatování

Kategorie:  

Soutěžní akademické debatování přitažlivou formou rozvíjí kritické myšlení, dovednosti argumentace a rétoriky a další významné kompetence, prohlubuje znalosti účastníků a v konečném důsledku podporuje toleranci a kritickou úctu k názorům druhých.

Debaty a soutěže v debatování se řídí psanými pravidly. Každá ze soutěží organizovaných Asociací debatních klubů, o.s. využívá specifických výhod jiné formy debaty. Všem formám je společný základní rámec akademické debaty, kterým je chápání debaty jako argumentačního duelu dvou (či více) týmů o dvou či třech řečnících, kteří se snaží obhájit platnost obhajoby zadané společensky kontroverzní teze. Řečníci týmů se střídají v obhajobě teze a kritice této obhajoby a vytváří tak "tep" kritické diskuse, která umožnuje podrobně prozkoumat debatovanou problematiku. Na závěr debaty vynese rozhodčí verdikt o vítězi.

V reálném životě mají soutěžní debaty předobraz ve společenské diskusi a představě, že rozumní lidé se spolu mohou přít o tom, co je dobré a co a jak by se mělo dělat. Soutěžní debatu lze také připodobnit soudnímu jednání, v němž jedna strana (žalobce) se snaží dokázat vinu obviněného, zatímco druhá strana (obhájce) se snaží argumenty žalobce vyvrátit. Nakonec soudce ("rozhodčí") vynese verdikt. Obdobně probíhají i debaty soutěží Asociace debatních klubů, o.s.

Asociace debatních klubů, o.s. v ČR organizuje soutěže pro talentovanou mládež (debatování jako volnočasová aktivita), neorganizovanou mládež(školní soutěže) a debaty pro menšiny (Romská debatní liga). Aktivity ADK, o.s. rovněž přesahují české hranice.