Debatování v zahraničí

Kategorie:  

Debatní programy jsou organizovány v desítkách zemí po celém světě. Největší tradice má akademické debatování v anglosaských zemích, zejména ve Velké Británii. Debatování se věnovalo nepřeberné množství mezinárodně známých osobností (viz text 1, text 2).

Na světě existuje mnoho různých forem soutěžní debaty. Všechny mají společný základ, najde se i mnoho odlišností. V jedné debatě nemusí debatovat jen 2 týmy, mohou být například 4. V jednom týmu mohou nastoupit dva, ale i tři řečníci.

Debatní programy, sdružené v Mezinárodní asociaci vzdělávání debatou IDEA, používají formu debaty "Karl Popper". V této formě se v programu pro talentovanou mládež debatuje i v České republice. Každoročně se v této formě debaty pořádá Mistrovství světa (IDEA KPWC), debatuje se v angličtině.

Každoročně se pořádá i prestižní Mistrovství světa formy "Worlds". Vítězem je obvykle některá z anglosaských zemí s angličtinou jako rodným jazykem.

Česká reprezentace žáků středních škol se pravidelně zúčastňuje jak obou mistrovství světa, tak mnoha dalších, menších mezinárodních turnajů.