Akreditovaná školení Asociace debatních klubů

Kategorie:  

ADK nabízí několik školení v rámci DVPP.

Metoda "soutěžní debaty"

Metoda soutěžní debaty je ze dvou hledisek unikátní. Prvním je vysoký motivační potenciál - metoda je v pravém smyslu slova "školou hrou" a její použití má potom prokazatelný přínos ve vynikajících pedagogických výsledcích. Druhým, pro debatu charakteristickým faktorem, je interdisciplinární charakter debatování a univerzálnost využití metody.

V samotné soutěžní debatě se spojují dovednosti (kompetence) a znalosti probírané ve výuce českého jazyka, cizích jazyků, dějepisu, základů společenských věd, v tom zejména filozofie a neformální logiky, ale i informatiky a logiky. Metoda samotná může sloužit k výuce dovedností a znalostí prakticky kteréhokoliv předmětu. Šířce praktického využití metody ve výchovně vzdělávací praxi byla mj. věnována celostátní pedagogická konference ADK v květnu 2000, která shrnovala poznatky a přínos metody ve vyučovací praxi.

Univerzálnost metody dokládá i šíře spektra, ve kterém jsou postupy a metodika debatního programu nabízeny jako volitelné semináře: od "konverzace v AJ" (gymnázium v Praze 6 Nad Alejí), přes "komunikace a rétorika" - (Mendelovo gymnázium v Opavě) až po "argumentace a neformální logika" (gymnázium v Nové Pace).

V praxi se metoda v zásadě využívá třemi základními způsoby. Za prvé jako základní metodický postup při výuce volitelných předmětů, kde obsah výuky, tedy ve zkratce rétorika a teorie argumentace, je i předmětem výuky. Druhým základním typem využití metody je doplňkový postup při výuce jednotlivých vyučovacích předmětů. Třetím způsobem je potom soutěžní debatování - ať již ve formě mimoškolní zájmové činnosti talentované mládeže či v podobě školních soutěží neregistrovaných.

Školením metody soutěžní debaty prošli za 15 let existence programu pedagogové zhruba 200 škol. Jednotliví účastníci školení si sami vybírají, který ze způsobů využití metody je jim blízký - ať již je to výuka argumentace a komunikace v rámci samostatného předmětu, doplňková metoda výuky či zřejmě nejpopulárnější soutěžení.

Nabídka školení
Asociace debatních klubů,o.s. pořádá pravidelně, 1-2x ročně, školení rozhodčích debatních soutěží. Termíny a pozvánky na školení jsou vždy v předstihu inzerovány na titulní straně internetové prezentace ADK, resp. v kalendáři budoucích akcí.

Na regionální úrovni pořádají naši krajští koordinátoři školení pro učitele, jejichž žáci se chtějí účastnit školní soutěže neregistrovaných "Debatiáda". Oznámení o školení je zveřejňováno prostřednictvím pozvánek školám (e-mailem), výše popsaným způsobem a na internetových stránkách ADK věnovaných regionálním informacím "Debatiády".

Dvakrát ročně pořádáme "transformační" dílnu pro žáky a učitele, kteří se zapojili do soutěže "Debatiáda" a chtějí se dále rozvíjet v náročnější soutěži talentované mládeže "Debatní liga".