Veřejnost a média

Debatování v zahraničí

Kategorie:  

Debatní programy jsou organizovány v desítkách zemí po celém světě. Největší tradice má akademické debatování v anglosaských zemích, zejména ve Velké Británii. Debatování se věnovalo nepřeberné množství mezinárodně známých osobností (viz text 1, text 2).

Akreditovaná školení Asociace debatních klubů

Kategorie:  

ADK nabízí několik školení v rámci DVPP.

Metoda "soutěžní debaty"

Metoda soutěžní debaty je ze dvou hledisek unikátní. Prvním je vysoký motivační potenciál - metoda je v pravém smyslu slova "školou hrou" a její použití má potom prokazatelný přínos ve vynikajících pedagogických výsledcích. Druhým, pro debatu charakteristickým faktorem, je interdisciplinární charakter debatování a univerzálnost využití metody.

Přehled aktuálních projektů Asociace debatních klubů

Kategorie:  

Asociace debatních klubů věnuje mimořádnou pozornost projektově řízeným aktivitám. V současné době má ADK několik vlastních aktuálních projektů, případně se zapojuje do různých projektů mezinárodních.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

O akademickém debatování

Kategorie:  

Soutěžní akademické debatování přitažlivou formou rozvíjí kritické myšlení, dovednosti argumentace a rétoriky a další významné kompetence, prohlubuje znalosti účastníků a v konečném důsledku podporuje toleranci a kritickou úctu k názorům druhých.

Syndikovat obsah