Tisková zpráva 5-2012

Kategorie:  

Vyvrcholení XVII. ročníku celostátní soutěže Debatní liga v Senátu PČR
Praha - květen 2012. Stejně tak jako cyklisté na Tour de France jedoucí po cílové rovince na Champs-Élysées, blíží se i Debatní liga do svého finále. Po celoročním úsilí a pěti kvalifikačních turnajích, kterými finalisté úspěšně prošli, přichází závěrečný finálový turnaj. Ten je vyvrcholením celé sezóny pod patronací Asociace debatních klubů, o.s.

Událost jako taková bude rozdělena na dvě části. První z nich budou vyřazovací kola, která proběhnou v prostorách pražského Gymnázia Nad Alejí od 5. května do 6. května. Závěrečnou tečkou budou dvě finálové debaty (jedna v českém a jedna v anglickém jazyce), na které se můžete těšit 7. května od devíti hodin v Jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky za přítomnosti médií a široké veřejnosti. Záštitu nad touto akcí převzal sám předseda Senátu Milan Štěch, jemuž patří velký dík za pomoc při organizaci finálové debaty a za poskytnutí reprezentativních prostor Senátu PČR.

Finále letošního ročníku bude rozhodně zajímavé, debatovanými tématy totiž bude mimo jiné otázka, zda by každý národ měl mít právo na sebeurčení či zda by Česká republika měla lépe chránit oběti domácího násilí. Diskutována bude i myšlenka, že by léky určené pro africký trh neměly podléhat patentové ochraně. O účast na finálové debatě se utká celkem deset talentovaných týmů a zkušených debatérů. Mezi poslední úspěch českých debatérů patří senzační první místo v soutěži International Public Policy Forum, debatním mistrovství světa, které se konalo v dubnu v New Yorku.

Současně s finálovým turnajem pořádá Asociace debatních klubů, o.s. v prostorách Gymnázia Nad Alejí od 5.5. do 6.5. i tzv. Otevřený turnaj. Zde budou mít příležitost debatovat i ostatní týmy, které se do finále nedostaly, ale také zájemci o debatování, kteří by si chtěli vyzkoušet soutěžní debatu na vlastní kůži.

Soutěžní debatování je zájmovou činností, jež napomáhá přitažlivou formou k rozvoji kritického myšlení, argumentace a rétoriky. Debaty se účastní dva týmy, každý o třech mluvčích, kterým je předloženo společensky kontroverzní téma, přičemž jeden tým má za úkol svou argumentací téma podpořit a druhý se snaží téma vyvrátit. Úspěšnost řečníků posuzují akreditovaní rozhodčí a přesnou podobu debaty určují daná pravidla.

Občanské sdružení Asociace debatních klubů (ADK) je neziskovou organizací, jejímž cílem je zábavnou formou soutěžních debat vzdělávat mládež v České republice. ADK je členem mezinárodní debatní organizace IDEA (International Debate Education Association) a zároveň členem České rady dětí a mládeže a organizací uznanou MŠMT ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží pro léta 2008 až 2010.

Podrobnější informace a aktuální dění naleznete také na webových stránkách nebo na kontaktu:

PR Management ADK
pr@debatovani.cz

Tisková zpráva 5-2012 ve formátu .pdf.