Přerov na draka

AKTUALIZOVÁNO Pozvánka na

  • Výjezdní seminář Debatování napříč osnovami
  • Otevřený turnaj Debatního poháru a Debate Cup

Přerov, 26.-28. května 2017

MÍSTO KONÁNÍ
Otevřený turnaj probíhá v prostorách Gymnázia Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov. Přezůvky s sebou.

DEBATY
Proběhne pět debat: dvě připravené a tři nepřipravené.
Teze: Rozpad Rakouska-Uherska byl chybou

UBYTOVÁNÍ
Hotel Zimní stadion, Petřivalského 5, Přerov
V případě naplnění kapacity je možné se po kamarádské dohodě ubytovat u početné komunity místního DK. Cesta pěšky z nádraží zde (0,- Kč), autobus 105 (10,- Kč), taxi ECO 793 900 600 (68,- Kč).

STRAVOVÁNÍ
Stravování je zajištěnou pouze formou sobotního společného oběda v přilehlé restauraci. Ostatní stravu si obstarají účastníci sami. Doporučujeme obchodní GALERII Přerov (2x fast food, Billa, restaurace Angus).

PROGRAM
pátek
17:00 možnost ubytování I.
17:45 zahájení turnaje na GJŠ
18:00 první kolo debat (připravená teze)
20:00 uzavření budovy, možnost ubytování II.
21:30 večerní program – procházka Přerovem s Překvapením

sobota
08:30 zadání nepřipravené teze na GJŠ
09:30 druhé kolo debat (nepřipravená teze)
11:30 projekt DNO, administrativní okénko
12:00 oběd, debatéři mají přednost
13:00 zadání nepřipravené teze na GJŠ
14:00 třetí kolo debat (nepřipravená teze)
16:00 čtvrté kolo debat (připravená teze)
18:00 ukončení
20:00 společný odchod na večerní program: afterparty 13. ročníku Přerovského festivalu dračích lodí - velká akce v přírodním areálu Laguny: kulturní program, občerstvení a závěrečný ohňostroj

neděle
08:30 zadání nepřipravené teze
09:30 páté kolo debat (nepřipravená teze)
11:30 vyhlášení výsledků
12:00 zakončení turnaje

PŘIHLÁŠKY
Své přihlášky posílejte do čtvrtku 18. května 2017 do 12:00 na e-mail registrace@debatovani.cz, přihlášku prosím vyplňte celou.

PLATBY ZA POBYT NA TURNAJI
Platby jsou diferenciované podle členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2017/18 je možno zaplatit také až na turnaji):
Členové ADK

  • 200,- Kč za startovné a oběd
  • 400,- Kč za dotované ubytování

Nečlenové ADK

  • 1.000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek pro rozhodčí a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.
Celou platbu uhraďte do pátku 19. května 2017 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 100 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj, nebo bude odhlášen po 23. květnu 2017, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 1/2015.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY
Dotazy prosím zasílejte na adresu petr.kouba@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon: +420 776 226 828.