Metodika

Etický kodex účastníka

Kategorie:  

Etický kodex

  1. Dosahování dlouhodobých cílů KPDP (v rovině výchovné, vzdělávací a společenské) je důležitější než vítězství v debatě.
  2. Respektuj obecné etické zásady a vědomě je neporušuj. Chovej se čestně, cti a rozšiřuj zásady fair play, slušného chování a džentlmenství.
Syndikovat obsah