Mapa webu

Cílem Asociace debatních klubů, o.s. je vzdělávat. Cíle dosahujeme zejména organizací soutěží v „debatování“. Soutěžní debatování rozvíjí kritické myšlení, dovednosti argumentace a rétoriky a další významné kompetence, prohlubuje znalosti účastníků a v konečném důsledku podporuje toleranci a kritickou úctu k názorům druhých. Soutěžení v debatování je populární v celém světě, ADK, o.s. je zakládajícím členem Mezinárodní asociace vzdělávání debatou IDEA.

Debatní liga - Část webu popisující soutěže Debatní ligy.

 • Talentovaná mládež - O soutěžích pro organizovanou, především středoškolskou, mládež.
  --> Začněte debatovat! - Způsoby, jak se zapojit.
  --> Metodika - Metodické dokumenty "Tipy a triky" soutěží talentované mládeže.
  --> Rozhodčí - Debaty talentované mládeže rozhodují profesionální, debatní asociací pověření rozhodčí - informace o instituci rozhodčích.
  --> Filozofie rozhodčích - Charakteristika toho, co jednotliví akreditovaní rozhodčí v debatách chtějí či nechtějí vidět, nebo-li subjektivní minimum rozhodujících.
  --> Přehled tezí - Oficiální soutěžní debatní teze minulých i aktuálního ročníku.
  --> Soutěžní dokumenty - Metodické dokumenty "Jak na to" soutěží talentované mládeže.
  --> Pro základní školy - Informace o soutěžích pro organizovanou mládež základních škol.
 • Debatování menšin - Soutěže Debatní ligy se zaměřují k napomáhání integrace národnostních menšin, především romské. Popis této aktivity.
  --> Přehled aktivit - Co proběhlo a co proběhne v debatních aktivitách pro národnostní menšiny.
 • Zahraniční aktivity - Sekce věnovaná soutěžím, akcím a organizacím mimo ČR, nichž se naši debatéři participují a o mezinárodním spojení Asociace.
  --> WSDC - O mistrovství světa debatování.
  --> IDEA - Organizace zastřešující debatní asociace po celém světě.
  --> Historie - Přehled minulých aktivit.
  --> Reprezentujte ČR - Návod, jak reprezentovat Českou republiku a vyrazit do zahraničí za debatováním.
  --> Ostatní - Další zajímavé informace.

Veřejnost a média - Část webu marketingové a mediální sebeprezentace Debatní ligy a Debatní asociace. Co děláme, co můžeme nabídnout...

 • O debatování - Co je debatování pro laiky a co přináší.
  --> Nabídka školení - Skrz debatování se člověk může naučit spoustu užitečných a potřebných kompetencí.
  --> Debatování v zahraničí - O debatování mimo ČR.
 • Pro média - Sekce pro novináře, obsahuje profesionální a oficiální mediální sdělení ADK.
  --> Reporty - Sekce prezentace neoficiálních zpráva a postřehy členů asociace z různých debatních akcí.
 • Sponzoring - Návod, jak sponzorovat tradiční a prověřenou vzdělávací aktivitu.
 • Projekty - Přehled především vzdělávacích projektů s účastí Asociace.

O nás - Část věnovaná Asociaci, lidem ADK.

 • Debatní asociace - O Asociaci debatních klubů, o.s.
  --> Orgány ADK - Kdo řídí, organizuje ADK, o.s.
  --> Dokumenty ADK - Nesoutěžní dokumenty a metodika.
  --> Krajské ADK - Krajské jednotky ADK.
  --> Historie ADK - Asociace a debatování v ČR v průběhu času.
  --> Statistiky - Počty debat v minulých letech.
  --> Čestný titul MŠMT - O udělení a držení čestného titulu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
  --> Všechny aktuality - Souhrn článků vydaných na webu ADK, o.s.
 • Cíle ADK - Čeho svou aktivitou chce ADK, o.s. dosáhnout.
 • Kontakty - Způsoby, jak se s námi spojit.
  --> Internetové odkazy - On.line propojení skupin nebo jednotlivců se zájmem o debatování.
 • English - Základní informace o Debatní lize a Asociaci v angličtině.

Kategorie - Pro interní správu webu bylo vytvořeno třídění stránek podle obsahu do vypsaných kategorií.

 • Asociace - Popisné stránky o ADK, o.s.
 • Blog - Stránky, které vedou uživatelé jako svůj blog.
 • Debatiáda (podkategorií "Debatní liga") - Stránky, které se vyloženě týkají debatiády .
 • Debatní liga - Stránky o soutěžích Debatní ligy, ale bez debatiády (vlastní kategorie) a zahraničních aktivit (vlastní kategorie).
 • Lidé ADK - Chystaná část webu věnovaná tomu nejdůležitějšímu prvku Asociace.
 • Metodika - Stránky s metodikou.
 • Ostatní - Nezařazené.
 • Reporty (podkategorií "Tiskové zprávy") - Stránky ze sekce prezentace neoficiálních zpráv a postřehů členů asociace z různých debatních akcí.
 • Rubrika - Zajímavé články z univerza debatování .
 • Tiskové zprávy (podkategorií "Veřejnost a media") - Stránky ze sekce pro novináře, obsahuje profesionální a oficiální mediální sdělení ADK .
 • Veřejnost a média - Stránky webu marketingové a mediální sebeprezentace Debatní ligy a Debatní asociace. Co děláme, co můžeme nabídnout...
 • Zahraniční (podkategorií "Debatní liga") - Popisné stránky s přeshraniční tématikou, ne však upozorňování na akce apod.
 • Zprávy - Klasické aktuality, propozice...