Zahájení XXIII. ročníku Debatní ligy

Kategorie:  

Zveme vás na první debatní akci v tomto školním roce - školení rozhodčích, školení debatérů začátečníků a tradiční turnaj Open Gate Open.

Asociace debatních klubů, z.s. a OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. vás zvou na společnou úvodní akci, která proběhne 15.-17. září 2017. Vítáni jsou začínající i zkušení debatéři, adepti na rozhodčí a pochopitelně rozhodčí a koučové debatních klubů.

Proč přijet?
Kromě možnosti naučit se debatovat, rozhodovat nebo se připravit na nadcházející sezónu, jsou turnaje na Open Gate známé svou pohodovou atmosférou a sportovně laděným doprovodným programem. Můžete se také těšit na zajímavá a zábavná témata na české i anglické větvi turnaje.

Školení debatérů
Je jedinečnou příležitostí si pod vedením metodiků Ředitelství soutěží osvojit nové debatní schopnosti a dovednosti. Začínající debatéry čekají celkem čtyři školící bloky a dvě debaty, v nichž budou moci otestovat své nově nabyté zkušenosti.

Školení rozhodčích
Je otevřeno všem zájemcům, kteří by chtěli rozšířit řady akreditovaných rozhodčích, jedinou podmínkou je dosažení 18. roku věku v této debatní sezóně, tj. do 22. dubna 2018. Předchozí zkušenosti s formou KPDP ani akademickým debatováním nejsou nutné, v pátek proběhne jednotící seminář s úvodem do formy KPDP a ukázkovou debatou. Pokud jste již debatou protřelí, můžete přijet v sobotu ráno na první akreditační blok.
Každému účastníkovi školení doporučujeme, aby se před zahájením školení alespoň elementárně seznámil s aktuální podobou pravidel debaty ve formě KPDP, aby se v nich během školení dokázal orientovat a usnadnil tak svůj proces získání akreditace. Samozřejmostí však je podrobný rozbor a výklad pravidel v rámci školení. Pro důkladnější přípravu se můžete začíst i do nové metodiky.
Co si vzít na školení s sebou? Blok na poznámky, pravidla KPDP a Soutěžní řád (oba dokumenty jsou k dispozici na webu), dobrou náladu a chuť zjistit něco nového!

Program školení
V pátek proběhne jednotící seminář s úvodem do formy KPDP a ukázková debata, pro adepty, již se s akademickým debatováním dosud nesetkali. V sobotu v 9:00 ráno začne školení pro všechny zájemce o akreditaci rozhodčího, očekávané ukončení je v 18:00. V neděli proběhne akreditační debata a test znalostí soutěžních dokumentů. Předpokládané ukončení 13:00.

Open Gate Open
Proběhnou čtyři kola turnaje a dva bloky školení, které se budou věnovat nejen debatní teorii ale i přípravě na teze a okruhy XXIII. ročníku Debatní ligy. Turnaj bude mít českou i anglickou větev. Dvě debaty budou na nepřipravené teze a další dvě na oficiální tezi XXIII. ročníku Debatní ligy vybranou v hlasování.

  • Koncepce českého školství by měla být od základů změněna (P)

Orientační harmonogram
pátek:
16:00 – 17:00 příjezd a ubytování
18:00 – 18:45 večeře
18:45 – 19:00 zahájení (v jídelně)
19:00 – 20:00 první kolo debat (připravená teze)
sobota:
8:00 – 9:00 snídaně
další debaty a bloky školení
18:00 – 19:00 večeře
20:00 – 22:00 večerní program
neděle:
8:00 – 9:00 snídaně
další debata a závěr školení
11:30 – 12:30 oběd a vyhlášení výsledků

MÍSTO KONÁNÍ
Celá akce proběhne v areálu Open Gate, Na Návsi 5, 251 01 Babice.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno na kolejích na Open Gate. Stravování je zajištěno formou plné penze od páteční večeře po nedělní oběd.

DOPRAVA
Do Prahy je doprava na každém individuálně, z pražského Depa Hostivař (konečná stanice metra A) pak v 14:46 nebo v 15:46 autobusem linky 364. Upozorňujeme, že autobusy do Babic mívají v pátek značné zpoždění, takže je třeba nechat si rezervu.

PLATBY ZA POBYT NA TURNAJI A ŠKOLENÍ
Poplatek je rozložen na dvě složky:

  • 550,- Kč - strava;
  • 200,- Kč - startovné (slouží k pokrytí nákladu na školitele a rozhodčí na turnaji);
  • ubytování je zdarma.

Poplatek pro rozhodčí, školitele a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Platba musí být uhrazena do pátku 8. září 2017 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 8. září 2017, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

PŘIHLÁŠKY
V přihlášce uveďte jméno a věk účastníka/ů a jaké akce se chtějí zúčastnit. Zasílejte je na email registrace@debatovani.cz do pátku 8. září 2017 do 14:00.

VOLNÝ ČAS
Open Gate je uprostřed krásných lesů, kam se můžete vypravit na procházku, nebo zde můžete plně využít nabízený servis (kulečník, air-hockey, atletický ovál, wifi, ...).
Na sobotní večer je připraven program pro všechny debatéry i rozhodčí.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY
Dotazy prosím zasílejte na adresu info@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon: + 420 725 992 360 (Václav Soukup).
Na shledanou se těší Václav Soukup, Ředitelství soutěží a debatéři z Open Gate.