Zahájení XX. ročníku Debatní ligy

Kategorie:  

Pozvánka na první debatní akci v tomto školním roce - školení rozhodčích, školení debatérů začátečníků a tradiční turnaj Open Gate Open.

Asociace debatních klubů, z.s. a OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. Vás zvou na společnou úvodní akci, která proběhne 26. - 28. září 2014. Vítáni jsou začínající i zkušení debatéři, adepti na rozhodčí a pochopitelně rozhodčí a koučové debatních klubů.

Proč přijet?
Kromě možnosti naučit se debatovat, rozhodovat nebo se připravit na nadcházející sezónu, jsou turnaje na Open Gate známé svou pohodovou atmosférou a sportovně laděným doprovodným programem. Můžete se také těšit na zajímavá a zábavná témata na české i anglické větvi turnaje.

Školení debatérů
Je jedinečnou příležitostí si pod vedením metodiků Ředitelství soutěží osvojit nové debatní schopnosti a dovednosti. Začínající debatéry čekají celkem čtyři školící bloky a dvě debaty, v nichž budou moci otestovat své nově nabyté zkušenosti.

Školení rozhodčích
Je otevřeno všem zájemcům, kteří by chtěli rozšířit řady akreditovaných rozhodčích, jedinou podmínkou je dosažení 18. roku věku v této debatní sezóně, tj. do 25. dubna 2015. Předchozí zkušenosti s formou KPDP ani akademickým debatováním nejsou nutné, v pátek proběhne jednotící seminář s úvodem do formy KPDP a ukázkovou debatou. Pokud jste již debatou protřelí, můžete přijet v sobotu ráno na první akreditační blok.
Každému účastníkovi školení doporučujeme, aby se před zahájením školení alespoň elementárně seznámil s aktuální podobou pravidel debaty ve formě KPDP, aby se v nich během školení dokázal orientovat a usnadnil tak svůj proces získání akreditace. Samozřejmostí však je podrobný rozbor a výklad pravidel v rámci školení.

Co si vzít na školení s sebou? Blok na poznámky, pravidla KPDP a Soutěžní řád (oba dokumenty jsou k dispozici na webu), dobrou náladu a chuť zjistit něco nového!

Jednotlivé bloky školení budou kopírovat tuto ukázkovou debatu. Chcete-li být o krok napřed, doporučujeme její zhlédnutí před samotným školením.

Program školení
V pátek proběhne jednotící seminář s úvodem do formy KPDP a ukázková debata, pro adepty, již se s akademickým debatováním dosud nesetkali. V sobotu v 9:00 ráno začne školení pro všechny zájemce o akreditaci rozhodčího, očekávané ukončení je v 18:00. V neděli proběhne akreditační debata a test znalostí soutěžních dokumentů. Předpokládané ukončení 13:00.

Open Gate Open
Proběhnou čtyři kola turnaje a dva bloky školení, které se budou věnovat nejen debatní teorii ale i přípravě na teze a okruhy XX. ročníku Debatní ligy. Turnaj bude mít českou i anglickou větev. Dvě debaty budou na nepřipravené teze a další dvě na tezi: Organizované náboženství je v dnešní době škodlivé.

Open turnaj je také první příležitostí, jak se seznámit s novými pravidly, která budou platit od sezóny 2015/2016 a vyzkoušet si je na vlastní kůži. V pátek proběhne školení k tématu jak debatovat a rozhodovat podle nových pravidel, debaty pak budou podle nich již rozhodovány. Text nových pravidel naleznete zde, metodiku vyvěsíme, jakmile bude dopsána. Připomínáme, že hlavní změnou je zrušení povinnosti přinášet do debaty jednotící kritérium.

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM
Pátek:
16:00 – 18:00 příjezd a ubytování
18:00 – 18:15 oficiální zahájení turnaje
18:15 – 19:15 školení o nových pravidlech
19:15 – 20:00 večeře

Sobota:
8:00 – 9:00 snídaně
další debaty a bloky školení
18:00 – 19:00 večeře
20:00 – 22:00 večerní program

Neděle:
8:00 – 9:00 snídaně
další debata a závěr školení
11:30 – 12:30 oběd a vyhlášení výsledků

MÍSTO KONÁNÍ
Debaty se budou konat v areálu Open Gate, Babice 5, Říčany.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno na kolejích na Open Gate. Stravování je zajištěno od páteční večeře po nedělní oběd.

DOPRAVA
Do Prahy je doprava na každém individuálně a z pražského Depa Hostivař (konečná stanice metra A) v 15:46 nebo v 16:46 autobusem linky 364.

PLATBY ZA POBYT NA TURNAJI A ŠKOLENÍ
Poplatek je rozložen na dvě složky:

  • 350,- Kč - strava
  • 100,- Kč - startovné (slouží k pokrytí nákladu na školitele a rozhodčí na turnaji)
  • ubytování je zdarma

Poplatek pro rozhodčí, školitele a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Do pátku 19. září 2014 také zaplatí všichni (!!!) přihlášení debatéři a účastníci školení 450,- Kč na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 100 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 19. září 2014, zaplacené startovné propadá na úhradu nákladů s tím spojených a nevrací se.

PŘIHLÁŠKY
V přihlášce uveďte jméno a věk účastníka/ů a jaké akce se chtějí zúčastnit. Zasílejte je na email registrace/zavináč/debatovani.cz do pátku 19. září 2014 do 14:00.

VOLNÝ ČAS
Open Gate je uprostřed krásných lesů, kam se můžete vypravit na procházku, nebo zde můžete plně využít nabízený servis (kavárna, posilovna, tělocvična, atletický ovál, wifi, ...).
Na sobotní večer je připraven program pro všechny debatéry i rozhodčí.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY
Dotazy prosím zasílejte na adresu info@debatovani.cz.
V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon: + 420 725 992 360 (Václav Soukup).

Na shledanou se těší Václav Soukup, Ředitelství soutěží a debatéři z Open Gate.