Soutěžní dokumenty pro sezónu 2017/2018

Kategorie:  

Ředitelství soutěží vyhlašuje soutěžní dokumenty pro novou debatní sezónu. Změny v dokumentech nejsou zásadní.

Soutěžní řád
Největší změna se týká rozhodování debat Debatní ligy v případě, že debatu rozhoduje panel rozhodčích. Dosud platilo, že rozhodčí spolu nesmí před vyplněním listu rozhodčího (ballotu) probírat výsledek debaty. Nově budou mít rozhodčí povoleno ujistit se navzájem o tom, co debatéři v debatě řekli. Přispěje to kvalitě rozhodování tím, že by měly odpadnout případy, kdy jeden z členů panelu něco podstatného přeslechl a následkem toho přisoudil argument nesprávné straně. Nadále však nebude povoleno, aby se rozhodčí před vyplněním listu rozhodčího bavili o tom, jak rozhodnout debatu.
Výjimkou je finálový turnaj, kde budou povoleny i konzultace výsledku debaty. Konzultace by měly být stručné a rozhodčí by při nich měli navzájem respektovat své pohledy na debatu a navzájem si je ujasnit. Nemusí dosáhnout přitom dosáhnout shody, v řadě debat totiž rozhodčí činí hodnotové soudy, které nemusí být vždy jednoznačné. Ředitelství soutěží však má za to, že konzultace mezi rozhodčími by měly přispět ke kvalitě rozhodnutí a zejména jejich odůvodnění.
Do pravidel o složení týmů a přestupech mezi nimi se vrací pravidlo, podle kterého mohou na finálovém turnaji nastoupit za tým jen debatéři, kteří za tentýž tým debatovali na některém z kvalifikačních turnajů, postačí i turnaj v jiném jazyce. Výjimky může v odůvodněných případech povolit ŘS.
Do SŘ jsme také zapsali dosavadní zvyklost, podle níž se debata kontumuje, nedostaví-li se tým do 15 minut po začátku debaty podle programu. O kontumaci přitom rozhoduje předseda panelu s přihlédnutím k situaci na turnaji (např. v případě zpoždění programu se lhůta přiměřeně prodlouží).
Drobnou úpravou prošla i pravidla pro losování týmů v případě, kdy se turnaje účastní lichý počet týmů. Lichý tým (tj. ten, který vynechává debatu) se losuje z nejslabší skupiny power pairingu.

Pravidla debaty Karl Popper, Akreditační řád
Ani jeden z obou dokumentů se nemění.

Přejeme dobré debaty!