První turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy

Kategorie:  

Pozvánka na první turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy a Debate League, který proběhne 13.-15. října 2017 v Hradci Králové

sTylově v Hradci
13.-15. říjen 2017, Hradec Králové

MÍSTO KONÁNÍ
Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábř. 682/12, 500 02 Hradec Králové.

DEBATY
V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na tezi z okruhu Volby, dvě debaty na oficiální tezi a jedna debata na nepřipravené teze:

  • Stát by neměl omezovat výdaje na předvolební kampaň | State should not limit the expenditures for election campaign
  • Koncepce českého školství by měla být od základů změněna (P) | The Czech education system should fundamentally change (P)

Nepřipravené teze budou losovány za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.
Více o plánových tezích se dozvíte v samostatném článku.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Účastníci budou ubytováni v Domově mládeže, Hradecká 1204/5, 500 03 Hradec Králové.
Stravování bude zajištěno formou sobotního oběda a večeře.

PROGRAM
pátek
od 17:00 Možnost ubytování
18:30 Zahájení XXIII. ročníku Debatní ligy
19:00 Školení debatérů (plánové teze) / setkání rozhodčích a koučů

sobota
9:00 První kolo debat (výdaje na kampaň)
11:00 Druhé kolo debat (výdaje na kampaň)
13:00 Oběd
14:30 Třetí kolo debat (koncepce školství)
16:30 Čtvrté kolo debat (koncepce školství)
18:30 Večeře
19:15 Společný večerní program

neděle
8:00 Losování nepřipravené teze
9:00 Páté kolo debat (nepřipravené teze)
11:30 Vyhlášení výsledků turnaje
12:00 Ukončení turnaje

PŘIHLÁŠKY
Své přihlášky posílejte do pátku 6. října do 14:00 na e-mail registrace@debatovani.cz, přihlášku prosím vyplňte celou.

PLATBY ZA POBYT NA TURNAJI
Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2017/18 je možno zaplatit také až na turnaji):
Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek pro rozhodčí a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Celou platbu uhraďte do pátku 6. října 2017 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 29. září 2017 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 6. říjnu 2017, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

PŘIHLÁŠKY DO ADK
Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY
Své dotazy posílejte na adresu jan.novotny@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 739 903 128 (Jan Novotný).
Těší se na vás organizátor Jan Novotný!