Pozvánka na 1. turnaj XIX. ročníku Debatní ligy

Kategorie:  

Pozvánka první turnaj Debatní ligy a Debate League, který proběhne 18. - 20. října v Pardubicích

Velká perníková revoluce
Pardubice, 18. - 20. 10. 2013

DEBATY
Proběhne pět kol v české i anglické části turnaje: tři v sobotu a dvě v neděli na dvě oficiální a jednu nepřipravenou tezi:

  • EU by měla zavést kvóty pro zastoupení žen v národních parlamentech členských zemí (P) / The EU should introduce quotas for women in national parliaments (P)
  • Minimální mzda by měla být zrušena / The minimum wage should be abolished

MÍSTO KONÁNÍ
Turnaj hostí Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, Rožkova 331, Pardubice. Všichni si s sebou vezměte přezůvky, kdo je mít nebude, bude chodit bos.

Cesta z nádraží na místo konání
Můžete zvolit buď městskou hromadnou dopravu, odvážlivci pak mohou vyrazit pěšky:

Zvětšit mapu

STRAVOVÁNÍ
Stravování od páteční večeře po nedělní snídani je zajištěno rovněž v areálu Domova mládeže a školní jídelny Pardubice. Případné požadavky na omezení jídelníčku hlaste předem v přihlášce na turnaj.

PROGRAM
pátek
17:00 - příjezd a ubytování účastníků
18:15 - oficiální zahájení turnaje
18:30 - večeře
19:15 - večerní program – přednáška

sobota
08:00 - snídaně
09:00 - 1. kolo debat (minimální mzda)
11:00 - 2. kolo debat (minimální mzda)
13:00 - oběd
15:00 - příprava
16:00 - 3. kolo debat (nepřipravené teze)
18:00 - večeře
19:00 - večerní program

neděle
08:00 - snídaně
08:45 - vyklizení pokojů
09:00 - 4.kolo debat (kvóty)
11:00 - 5.kolo debat (kvóty)
13:30 - vyhlášení výsledků a oficiální ukončení turnaje

PLATBY ZA POBYT NA TURNAJI
Platby jsou diferenciované podle členství v ADK (členský příspěvek ve výši 10 Kč na školní rok 2013/14 je možno zaplatit také až na turnaji):

  1. členové ADK
    • 300,- Kč jako startovné a část nákladů za stravu a ubytování (turnaj je dotován z grantu Mládež v akci)
  2. nečlenové ADK
    • 800,- Kč za turnaj bez ohledu na ubytování

Platby pro rozhodčí a pedagogický dozor se nevybírají. Tito účastníci si sami hradí cestu, pobyt a stravu poskytuje ADK. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru – ostatní dospělí účastníci turnaje (nejsou-li rozhodčí) uhradí reálnou cenu pobytu na turnaji.

Platby uhraďte do pátku 11. října 2013 převodem na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky.; při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 100 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 11. říjnu 2013, zaplacená záloha propadá na úhradu nákladů s tím spojených a nevrací se.

Poznámka k platbám převodem:
Pokud chcete převodem uhradit více plateb (startovné, pobyt, registrační poplatek i členský příspěvek) je nutné do zprávy pro příjemce uvést, kolik která platba činí a za kterou položku. Při platbě členského příspěvku ADK převodem je třeba uvést jmenovitě, za koho je členský příspěvek hrazen nebo tyto údaje doplnit na turnaji.

PŘIHLÁŠKY
Posílejte do pátku 11. října 2013 do 12:00 na e-mail registrace/zavináč/debatovani.cz a vyplňte, prosím, celou tabulku (dokument .xls).

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY
Dotazy prosím zasílejte na adresu michaela.prochazkova@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon: +420 721 118 395 (Michaela Procházková).

Na shledanou se těší organizační tým Tamara Augustínyova, Míša Procházková a Honza Dragoun.