Oficiální teze XVII. ročníku Debatní ligy

Kategorie:  

Oznámení oficiálních tezí pro nadcházející XVII. sezónu Debatní ligy a výzva členské základně k účasti na hlasování o debatních okruzích

Milí členové a fandové debatování,

tento víkend proběhlo zasedání orgánů naší organizace v Chrudimi, kde se mimo jiné sešlo i Ředitelství soutěží, které plánovalo nadcházející již XVII. ročník Debatní ligy. Změny soutěžních dokumentů i termíny turnajů se dozvíte v nadcházejících dnech v samostatné vývěsce, ale již dnes Vám přinášíme oficiální teze:

Turnaje podzimní část XVII. ročníku Debatní ligy se budou odehrávat na plánovou tezi:

ČR by měla lépe chránit oběti domácího násilí. (P)
CR should better protect victims of domestic violence. (P)

V jarní části se bude debatovat teze návrhová:

Každý národ by měl mít právo na sebeurčení.
Every nation should have the right to self-determination.

Zároveň bychom se rádi vrátili k tradici hlasování členské základny, tentokráte jsme se rozhodli dát Vám na výběr z pěti okruhů, které se budou jako v minulých letech debatovat v jednotlivých půlrocích nadcházející debatní sezóny. Teze budou formulovány Ředitelstvím soutěží a vyhlašovány jeden měsíc před příslušný debatním turnajem.

Na výběr máte následujících pět okruhů:

  • Duševní vlastnictví
  • Eurozóna
  • Pomoc třetímu světu
  • Výchova dětí
  • Zdravotnictví

Pro své dva favority můžete hlasovat na následující adrese: a to nejpozději do 19. června 2011 do 22:00. S tím, že platí, že každý člen ADK (v této nebo minulé sezóně) má jeden hlas. Nikterak se tedy již nerozlišuje, zda hlasoval debatér, kouč, rozhodčí či člen Ředitelství soutěží. Přijaty budou jen takové hlasy, které budou obsahovat řádně vyplněné všechny kolonky: jméno a příjmení, klubová příslušnost, datum narození a e-mail. Nechceme nikterak shromažďovat Vaše údaje, tyto kolonky jsou zde jen pro kontrolu, že hlas zaslal právě ten, kdo je vyplnil. Toto opatření je pouze pro to, abychom předešli potenciálním manipulacím hlasování. Tyto údaje budou z hlasovacího lístku po ukončení hlasování smazány, a tudíž nebudou nikde externě nadále uloženy. Děkujeme za pochopení.

Za všechny metodiky Ředitelství soutěží Vám přeji šťastnou ruku ve výběru a hezké prázdniny,
Kateřina Hanzelková