O debatování

Kategorie:  

Popis soutěží Debatní liga a Debatní pohár.

Akademická debata je vzdělávací metodou, která formalizovanou diskusí o kontroverzních tématech rozvíjí dovednosti vyhledávání informací, kritického myšlení, věcné argumentace a kultivovaného projevu a prohlubuje znalosti o debatované problematice. Debatování je také efektivní metodou výuky cizích jazyků. Vnitrostátní i mezinárodní soutěže v debatování jsou místem setkávání mládeže bez ohledu na původ či sociální status.

Aktuálně
Aktuální výsledky soutěže Debatní liga česká a anglická.

Aktuální výsledky soutěže Debatní pohár český a anglický.

Soutěže organizované Asociací debatních klubů - Debatní poháry (DP) a Debatní ligy(DL)

Soutěže talentované mládeže jsou nejstarší (od školního roku 1994/95) a z hlediska naplňování vzdělávacích a výchovných cílů nejvýznamnější aktivity ADK, o.s. Soutěže probíhají v českém a anglickém jazyce. Debatuje se podle pravidel debaty české varianty formy "Karl Popper" (KPDP).

Základním rozdílem mezi soutěžemi DP a DL je skutečnost, že v "lize" vítězí nejlépe debatující tým, v pohárech je to nejčastěji debatující tým. Protože z hlediska cílů programu se účast samotná hodnotí výše než případné dosažené vítězství, jsou pohárové debaty plnohodnotnou protiváhou Debatní ligy.

Turnaje Debatního poháru organizují regionálně jednotlivé debatní kluby. Je právem organizátora pozvat si oponenty, stejně jako rozhodčí dle svého výběru. Je dále právem organizátora zvolit si tezi, na kterou se bude debatovat. Stručně tedy řečeno: v Debatních pohárech soutěží kdo chce, kdy chce, s kým chce a na jakou tezi chce. Debatéři se mohou v týmech volně střídat. Za účast v soutěži Debatní pohár si týmy (vítěz i poražený) přičítají body do Debatního poháru.

Do Debatního poháru se započítávají debaty, které proběhly ve formě Karl Popper nebo WSDC, jež byly rozhodnuty akreditovaným rozhodčím a řádně zapsány do aplikace Greybox. Na základě zapsaných debat sestavuje aplikace Greybox aktuální celostátní pořadí týmů (a jednotlivců). Na konci soutěže je tým s nejvyšším počtem bodů vyhlášen vítězem poháru.

V Debatní lize se debatuje na vyhlášené "oficiální" teze, na jejichž výběru se spolupodílí debatéři a jejich trenéři na začátku debatní sezóny. Teze vyhlašuje Ředitelství soutěží v termínech stanovených Soutěžním řádem. Týmy se poté proti sobě utkají na celostátních turnajích Debatní ligy. Je zvykem, že v DL debatéři vytváří stabilní týmy. Nejlepší týmy dlouhodobé "ligy" postupují do celostátního finále, kde se utkají o titul Mistra Debatní ligy.

Deska cti - historičtí vítězové soutěží ADK v českém jazyce a anglickém jazyce.