Druhý turnaj XXIII. ročníku Debate League

Kategorie:  

Pozvánka na druhý turnaj XXIII. ročníku Debate League, který proběhne 24.-26. listopadu 2017 v Přerově.

Divoký Přerov aneb WILD WILD EAST
24.-26. listopad 2017, Přerov

MÍSTO KONÁNÍ
Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov.
Přezůvky s sebou.

DEBATY
V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na tezi z okruhu Volby, dvě debaty na oficiální tezi a jedna debata na nepřipravené teze:

  • Majority voting system is preferable to the proportional one
  • The Czech education system should fundamentally change (P)

Nepřipravené teze budou losovány za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Hotel Zimní stadion, Petřivalského 5, Přerov.
Cesta pěšky z nádraží (0,- Kč), autobus 105 (10,- Kč), taxi ECO 793 900 600 (68,- Kč).
Stravování bude zajištěno formou sobotního oběda a večeře v přilehlé restauraci. Požadavky na vegetariánskou stravu hlaste v přihlášce. Ostatní stravu si obstarají účastníci sami.

PROGRAM
pátek
od 16:00 Možnost ubytování
18:00 První kolo debat (Czech education system)
20:00 Ukončení programu, uzavření školy, přesun na ubytování

sobota
9:00 Druhé kolo debat (Czech education system)
11:00 Třetí kolo debat (majority voting system)
13:00 Oběd
14:30 Metodické okénko
15:15 Administrativní okénko (výběr plateb za turnaj, přihlášek apod.)
15:30 Zadání nepřipravené teze
16:30 Čtvrté kolo debat (nepřipravené teze)
18:30 Večeře
20:30 Společný večerní program

neděle
9:00 Páté kolo debat (majority voting system)
11:30 Vyhlášení výsledků turnaje
12:00 Ukončení turnaje

PŘIHLÁŠKY
Své přihlášky posílejte do čtvrtku 16. listopadu do 14:00 na e-mail registrace@debatovani.cz, přihlášku prosím vyplňte celou.
Rozhodčí se nyní mohou přihlašovat i přes greybox. Instrukce, jak to udělat najdete v tomto krátkém videu.

PLATBY ZA POBYT NA TURNAJI
Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2017/18 je možno zaplatit také až na turnaji):
Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek pro rozhodčí a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Celou platbu uhraďte do čtvrtku 16. listopadu 2017 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 10. listopadu 2017 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 16. listopadu 2017, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

PŘIHLÁŠKY DO ADK
Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY
Své dotazy posílejte na adresu petr.kouba@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 776 226 828.