Výnos prezidenta ADK č. 5/2017 o platbách za účast na turnajích

Kategorie:  

Prezident Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle čl. 2.5.2 stanov spolku a se souhlasem představenstva spolku tento vnitřní předpis spolku:

Článek 1
Platby za účast na turnajích
1.1 Platby za účast na turnajích se sestávají ze startovného a poplatku za ubytování, jejichž výše bude vždy stanovena v propozicích turnaje.
1.2 Platby za účast na turnaji mají být hrazeny převodem či vkladem na transparentní účet spolku a to do data stanoveného v propozicích turnaje.
1.3 Pokud účastník uhradí platbu převodem či vkladem na účet spolku nejméně 14 dnů před zahájením turnaje (za rozhodný den se považuje den připsání platby na transparentní účet spolku) bude mu poskytnuta sleva ve výši 150 Kč.
1.4 Pokud někdo neuhradí platbu převodem či vkladem na účet spolku, může zaplatit na místě, v hotovosti, ale bude mu účtován manipulační poplatek ve výši 200 Kč.

Článek 2
Storno poplatky v případě odhlášení z turnaje
2.1 V případě, že se účastník odhlásí z turnaje ještě před ukončením přijímání přihlášek, nehradí žádný storno poplatek.
2.2 V případě, že se účastník turnaje odhlásí nejpozději 48 hodin před zahájením turnaje, je povinen uhradit storno poplatek ve výši startovného na daný turnaj.
2.3 V případě, že se účastník turnaje odhlásí později, než 48 hodin před zahájením turnaje, je povinen uhradit storno poplatek v plné výši platby za účast na daném turnaji.
2.4 Pokud účastník na turnaj nepřijede, aniž by se z něj řádně odhlásil, hledí se na něj, jako by se odhlásil později, než 48 hodin před zahájením turnaje.

Článek 3
Úhrada stornopoplatků
3.1 Pokud odhlášený účastník uhradil platbu za účast na turnaji převodem na účet, bude mu storno poplatek započten na uhrazenou platbu a případná zbývající část účastnické platby mu bude vrácena, či započtena na poplatek za účast na následující turnaj.
3.2 Pokud odhlášený účastník neuhradil platbu za účast na turnaji převodem, je povinen uhradit storno poplatek do 14 dnů ode dne zaslání odhlášky z turnaje.
3.3 Neuhrazený storno poplatek je pro účastníka překážkou účasti na dalších akcích pořádaných spolkem.

Článek 4
Pověřená osoba
4.1 Osobou pověřenou vybíráním storno poplatků je pověřený člen představenstva.
4.2 Při výkonu jeho činnosti s ním budou spolupracovat prezident spolku, organizátor turnaje a členové Administrativně-finančního výboru.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
5.1 Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti vyhlášením na webových stránkách spolku. Datum vyhlášení se na něm vyznačí.

Jan Novotný
prezident spolku
12. července 2017


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg() in /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc:1100 Stack trace: #0 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc(1098): file_scan_directory('modules/aggrega...', '\\.module$', Array, 0, true, 'name', 0, 2) #1 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc(1098): file_scan_directory('modules/aggrega...', '\\.module$', Array, 0, true, 'name', 0, 1) #2 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/common.inc(2859): file_scan_directory('modules', '\\.module$', Array, 0, true, 'name', 0) #3 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/module.inc(97): drupal_system_listing('\\.module$', 'modules', 'name', 0) #4 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/modules/update/update.compare.inc(38): module_rebuild_cache() #5 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/modules/update/update.fetch.inc(41): update_get_projects() #6 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/modules/update/update.module(382): _update_refresh() #7 /web/htdocs2/debatova in /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc on line 1100