Valná hromada 2018

Kategorie:  

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Asociace debatních klubů, z.s.

Organizace: Asociace debatních klubů, z.s, U vinohradské nemocnice 2255/6, 130 00 Praha 3, IČO: 69058041
Termín: 24. března 2018, 19:45 hodin
Místo: restaurace Katovna, U Katovny 264/48, 288 02 Nymburk
Účastníci: Delegáti debatních klubů, prezident, členové představenstva, členové Kontrolní a revizní komise, vedoucí a členové výborů.

Harmonogram: 19:30 odchod od školy, 19:45 prezence, 20:00 zahájení jednání, 22:00 předpokládané ukončení

Program:

 • Zahájení jednání valné hromady, konstatování předsedajícího o usnášeníschopnosti VH
 • Volba zapisovatele, ověřovatele a předsedajícího
 • Volba mandátní, volební a návrhové komise
 • Schválení programu jednání VH
 • Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2017
 • Zpráva o činnosti výborů
 • Program činnosti a projekty ADK na rok 2018
 • Volba členů představenstva ADK - VH volí 2 členy představenstva a maximálně 3 náhradníky
 • Volba člena Kontrolní a revizní komise - VH volí 1 člena KRK a maximálně 2 náhradníky
 • Diskuse
 • Schválení usnesení
 • Ukončení Valné hromady

Na základě článku 4.8.2 stanov spolku mohou vedoucí klubů žádat o doplnění programu jednání nejpozději do 15 dnů před dnem konání valné hromady. Případné žádosti posílejte na email prezident@debatovani.cz.

Za představenstvo spolku,

Jan Novotný
Prezident Asociace debatních klubů, z.s.
V Ostravě dne 24. února 2018

Přílohy:
a) Výroční zpráva

Tato pozvánka byla dne 24. 2. 2018 uveřejněna na webových stránkách Asociace debatních klubů, z.s., a rozeslána na emailové adresy vedoucích klubů.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg() in /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc:1100 Stack trace: #0 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc(1098): file_scan_directory('modules/aggrega...', '\\.module$', Array, 0, true, 'name', 0, 2) #1 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc(1098): file_scan_directory('modules/aggrega...', '\\.module$', Array, 0, true, 'name', 0, 1) #2 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/common.inc(2859): file_scan_directory('modules', '\\.module$', Array, 0, true, 'name', 0) #3 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/module.inc(97): drupal_system_listing('\\.module$', 'modules', 'name', 0) #4 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/modules/update/update.compare.inc(38): module_rebuild_cache() #5 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/modules/update/update.fetch.inc(41): update_get_projects() #6 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/modules/update/update.module(382): _update_refresh() #7 /web/htdocs2/debatova in /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc on line 1100