Orgány Asociace debatních klubů

Kategorie:  

Historie vývoje orgánů ADK, z.s. od VH 2005 - dokument .xls.

Funkce, pravomoce a odpovědnost jednotlivých orgánů ADK je dána Stanovami ADK. Nejvyšším orgánem ADK je valná hromada.
Statutárním zástupcem ADK je představenstvo. To zastupuje organizaci navenek a je jejím odpovědným činitelem. Je voleno přímým hlasováním valné hromady ADK.

Prezident ADK: Jan Novotný (zvolen 25. 3. 2017, mandát do: VH 2019), e-mail: prezident{zavináč}debatovani.cz

Členové představenstva jsou voleni VH a to na funkční období tří let s výjimkou prezidenta, jehož funkční období jsou dva roky.

Členové představenstva:

 • Kateřina Hanzelková, zvolena 19. 3. 2016, mandát do VH 2019
 • Petr Kouba, zvolen 26. 2. 2011, opětovně zvolen 8. 2. 2014, znovu zvolen 25. 3. 2017 mandát do VH 2020
 • Petr Pospíšil, zvolen 25. 4. 2015, mandát do VH 2018
 • Václav Soukup, zvolen 25. 3. 2017, mandát do VH 2020
 • Dominik Tichý, zvolen 19. 3. 2016, mandát do VH 2019
 • Judita Zelbová, zvolena 25. 3. 2017, mandát do VH 2018
 • Jan Novotný (prezident ADK)
 • Náhradníci: Zbyněk Piech, Richard Gracla

e-mailový kontakt: predstavenstvo{zavináč}debatovani.cz

Rovněž voleni jsou členové kontrolní komise. Volí je VH na funkční období tří let.

Členové kontrolní komise:

 • Bedřich Bluma, zvolen 26. 2. 2011, opětovně zvolen 8. 2. 2014, znovu zvolen 25. 3. 2017 mandát do VH 2020
 • Jan Dragoun, zvolen 15. 4. 2012, opětovně zvolen 25. 4. 2015, mandát do VH 2018
 • Josef Mezera, zvolen jako náhradník 25. 3. 2017, mandát do VH 2019

Nevolené orgány

Mezi pravomoci prezidenta patří mj. jmenovat další činovníky ADK, zejména koordinátory a metodiky.

Prezidentem jmenováni jsou členové Ředitelství soutěží (ŘS). Tento orgán má pravomoce vztahující se k soutěžím: jediný smí měnit Pravidla debaty a Soutěžní řád, rozhoduje o podmínkách, za jakých budou udíleny akreditace rozhodčím, stanovuje kritéria, která by měl po školení splňovat trenér/rozhodčí KPDP. Rozhoduje o znění celostátních tezí připravených i nepřipravených.

Metodici Ředitelství soutěží:

 • Dušan Hrabánek (Ředitel soutěží)
 • Martina Dolečková
 • Jan Dragoun
 • Gabriela Horynová
 • Matěj Pilát
 • Markéta Pilátová

e-mailový kontakt: rs{zavináč}debatovani.cz

Další nevolené orgány jsou:

Zahraniční výbor

 • Václav Soukup (vedoucí)

e-mailový kontakt: zahranici{zavináč}debatovani.cz

Debatní ombudsman
Má na starosti monitorování a sbírání podnětů, stížností a návrhů pro zlepšení situace v rámci debatních soutěží, které posoudí, pokusí se je vyřešit (v koordinaci s organizátorem turnaje) a dle jejich závažnosti je přednese na schůzce členům NTT pořádané během roku.

 • Gabriela Horynová

e-mailový kontakt: ombudsman{zavináč}debatovani.cz


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg() in /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc:1100 Stack trace: #0 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc(1098): file_scan_directory('modules/aggrega...', '\\.module$', Array, 0, true, 'name', 0, 2) #1 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc(1098): file_scan_directory('modules/aggrega...', '\\.module$', Array, 0, true, 'name', 0, 1) #2 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/common.inc(2859): file_scan_directory('modules', '\\.module$', Array, 0, true, 'name', 0) #3 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/module.inc(97): drupal_system_listing('\\.module$', 'modules', 'name', 0) #4 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/modules/update/update.compare.inc(38): module_rebuild_cache() #5 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/modules/update/update.fetch.inc(41): update_get_projects() #6 /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/modules/update/update.module(382): _update_refresh() #7 /web/htdocs2/debatova in /web/htdocs2/debatovanicz/home/www/web/includes/file.inc on line 1100