Asociace

Shrnutí textů a sdělení - 2017

Kategorie:  

Výpis všech aktualit a přidaných článků pro rok 2017

  • (prosinec) Pozvánka na třetí turnaj XXIII. ročníku Debate League
  • (prosinec) Výzva k hlasování o tezích a okruzích na jaro 2018

Valná hromada 2018

Kategorie:  

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Asociace debatních klubů, z.s.

Výnos prezidenta ADK č. 1/2018 o stanovení osoby vykonávající dozor na turnaji

Kategorie:  

Prezident Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”)
s ohledem na situaci, kdy se v posledním období rozšířila praxe, kdy registrovaný vedoucí debatního klubu (viz např. čl. 2.6.2 nebo 3.4.3 a další Stanov spolku), který je zároveň evidován jako trenér debatního klubu a je i rozhodčím soutěží ADK, za svůj klub přihlašuje jako dozor nikoliv sebe, nýbrž některého ze zletilých debatérů,

Výnos prezidenta ADK č. 7/2017 o jmenování členů Administrativně-finančního výboru

Kategorie:  

Prezident Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle čl. 2.5.2 stanov spolku a se souhlasem představenstva spolku tento vnitřní předpis spolku:

Článek 1
Prezident spolku tímto jmenuje ke dni účinnosti tohoto výnosu tyto členky Administrativně-finančního výboru:

  • Petru Kalabusovou;
  • Markétu Pilátovou;
  • Michaelu Procházkovou.

Výnos prezidenta ADK č. 6/2017 o jmenování členů Zahraničního výboru

Kategorie:  

Prezident Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle čl. 2.5.2 stanov spolku a se souhlasem představenstva spolku tento vnitřní předpis spolku:

Článek 1
Na návrh vedoucího Zahraničního výboru, prezident spolku tímto jmenuje ke dni účinnosti tohoto výnosu tyto členy Zahraničního výboru:

  • Bedřicha Blumu;
  • Richarda Graclu;
Syndikovat obsah