Soutěžní dokumenty


AKTUÁLNÍ DOKUMENTY
(Obecné dokumenty ADK, z.s. mají svou vlastní sekci)

Etický kodex

Pravidla debaty KP

  • Česká verze – PDF dokument
  • Anglická verze – bude doplněna

Metodika

Soutěžní řád

Akreditační řád

Bodovací tabulka (BOTA)

Další soutěžní dokumenty

DALŠÍ RELEVANTNÍ DOKUMENTY
Debatní program Karla Poppera se dále řídí těmito obecnými dokumenty, jejichž úplný seznam je veden na stránce Dokumenty ADK:

ARCHIV